Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (WERK)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met de werkwijze van de Tweede Kamer i. Zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde i. Dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's.

De vaste commissie werd ingesteld in 1961.

Voorzitter is V.A. (Vera) Bergkamp. Griffier is dhr. F. Goorden.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2005-07-08 30184 - Bestuurlijke vernieuwing  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2014-04-24 33924 - Raming Tweede Kamer 2015  

3.

Dossiers (overige)

2022-05-25 36111 - Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer  
2022-03-16 36058 - Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde naar aanleiding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en de Wet open overheid  
2022-03-14 36051 - Wijziging van het Reglement van Orde in verband met de verplichte publicatie van arbeidsomstandigheden­beleid door fracties en groepen