EP-Subcommissie Veiligheid en defensie (SEDE)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met het het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie en is onderdeel van de grotere EP-Commissie Buitenlandse zaken i. De subcommissie levert een actieve bijdrage aan het opstellen van het EU-beleid inzake veiligheid en defensie.

De subcommissie bestaat uit 30 leden, waarvan vele plekken momenteel worden ingevuld door plaatsvervangers.

1.

Werkzaamheden

De subcommissie heeft als taak een actieve bijdrage te leveren aan het veiligheids- en defensiebeleid van de EU. Dat doet ze door een uitvoerig openbaar debat en diepgaand parlementair toezicht mogelijk te maken op alle maatregelen van de Unie op het gebied van het Gemeenschappelijk Veiligheids en Defensiebeleid i, in het bijzonder de instellingen, capaciteiten en operaties die de EU ontwikkelt op dit terrein. Daarnaast werkt de commissie aan betere banden met strategische partners zoals de NAVO en de VN.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie