EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De commissie komt regelmatig bijeen om te debatteren over de jaarlijkse begroting en de financiële meerjarenplanning van de EU.

De commissie telt 41 leden. De belangrijkste taak van deze commissieleden is het onderhandelen over en de vaststelling van de jaarlijkse EU-begroting, uit deze begroting worden alle belangrijke beleidsmaatregelen en programma's gefinancierd.

1.

Werkzaamheden

De begrotingscommissie is onder meer bevoegd voor het meerjarig financieel kader van de Europese Unie en de begrotingen van de gedecentraliseerde organen. Ook houdt de commissie zich bezig met de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank die geen deel uitmaken van de Europese economische beleidsaansturing. Het Financieel Reglement, met uitzondering van vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de begrotingscommissie.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

EU-Switzerland : signature of a Joint statement on Company Tax Issues Johan Van Overtveldt iECR

Ondervoorzitter(s)

ECOFIN Council (Budget) Olivier Chastel iRENEW
Niclas Herbst iEVP
Lewandowski, Dr. J. Janusz Lewandowski iEVP
ECOFIN Council (Budget) Margarida Marques iS&D

Lid/leden

Visit to the EC by Victor Negrescu, Member of the EP, accompanied by several Romanian Mayors Victor Negrescu iS&D
Vlad Gheorghe iRENEW
Meeting of the Minority Intergroup Andor Deli iEVP
ECOFIN Council (Budget) Rasmus Andresen iGroenen/EVA
Robert Biedroń, on the right, and Janez Lenarčič Robert Biedroń iS&D
ECOFIN Council (Budget) David Cormand iGroenen/EVA
3424th ECOFIN Council (Budget) José Manuel Fernandes iEVP
3424th ECOFIN Council (Budget) Eider Gardiazabal Rubial iS&D
3424th ECOFIN Council (Budget) Monika Hohlmeier iEVP
EP Press conference on the Digital Services Act (DSA) - outcome of the vote in committee Alexandra Geese iGroenen/EVA
Valentino Grant iID
Francisco Guerreiro iGroenen/EVA
ECOFIN Council (Budget) Valérie Hayer iRENEW
Eero Heinäluoma iS&D
Plenary session week 22 in Brussels. Zbigniew Kuźmiuk iECR
Press conference on ' The Missing Scenario: there are alternatives for Europeans ' Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - General budget of the European Union for 2018 Rainer Wieland iEVP
Hit the road - The Minority SafePack Initiative and the European Parliament Nils Torvalds iRENEW
Siegfried MURESAN in plenary session Week 43 2017 in Strasbourg Siegfried Mureşan iEVP
Visit by Corina Cretu, Member of the EC, to Strasbourg Andrey Novakov iEVP
ECOFIN Council (Budget) Moritz Körner iRENEW
Joachim Kuhs iID
Pierre Larrouturou iS&D
Silvia Modig iGUE/NGL
Lefteris Nikolaou-Alavanos iNI
Karlo Ressler, on the right, and Dubravka Šuica Karlo Ressler iEVP
ECOFIN Council (Budget) Bogdan Rzońca iECR
Nicolae Ştefănuță iRENEW
ECOFIN Council (Budget) Nils Ušakovs iS&D
Angelika Winzig iEVP
Camilla Laureti iS&D
ECOFIN Council (Budget) Adam Jarubas iEVP
Pietro Bartolo iS&D
Matteo Gazzini iID
Herve Juvin Hervé Juvin iID

Plaatsvervanger(s)

Ilan De Basso iS&D
Udo Bullmann Udo Bullmann iS&D
ECOFIN Council (Budget) Damian Boeselager iGroenen/EVA
Plenary session week 37 2017 in Strasbourg - Measures to safeguard the security of gas supply András Gyürk iEVP
Plenary session - Week 09 2018 in Brussels - Annual report on the situation of fundamental rights in the EU in 2016Statement by the VPC/HR - EU's perspectives for the first EU-Cuba Joint Council meetingCouncil and Commission statements - Work and legacy of the International Criminal Tribunal for the FormerYugoslaviaCouncil and Commission statements - Removal of several third countries from the EU list of non-cooperativejurisdictions for tax purposes Herbert Dorfmann iEVP
3424th ECOFIN Council (Budget) Jens Geier iS&D
Conference - ' Unfinished Justice: Remembrance and Restitution ' Charles Goerens iRENEW
Fabienne Keller, European Deputy, on the left, Jeanne Barseghian, Mayor of Strasbourg, on the right and Dubravka Šuica. Fabienne Keller iRENEW
Participation of Kristalina Georgieva, Vice-President of the EC, and Corina Creţu, Member of the EC, in the 'EU Budget Focused on Results' conference Martina Dlabajová iRENEW
Jonás Fernández iS&D
Photographer: Eduardo Dieguez Esteban González Pons iEVP
Eva Kaili iS&D
Henrike Hahn iGroenen/EVA
Mircea-Gheorghe Hava iEVP
Martin Hojsík iRENEW
Plenary session week 27 2017 in Strasbourg - Sustainable development: Peter Liese iEVP
Logo Nationale Alliantie (Letland) Roberts Zīle iECR
Participation of Corina Creţu, Member of the EC, at a meeting of the Committee on Regional Development of the EP Younous Omarjee iGUE/NGL
3424th ECOFIN Council (Budget) Petri Sarvamaa iEVP
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Stanislav Polčák iEVP
Alfred SANT in plenary session Week 24 2017 in Strasbourg Alfred Sant iS&D
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Monika Vana iGroenen/EVA
BUDG Committee meeting ' Guarantee Fund for external actions ' Marco Zanni iID
Petros Kokkalis iGUE/NGL
Aušra Maldeikienė iEVP
Claudiu Manda iS&D
Mauri Pekkarinen iRENEW
Grzegorz Tobiszowski iECR
Jörgen Warborn iEVP
Rosa D'Amato iGroenen/EVA
Elisabetta Gualmini iS&D
Jan Olbrycht iEVP
Anna-Michelle Asimakopoulou iEVP
Plenary session week 22 in Brussels. Tiziana Beghin iNI
Eva Maria POPTCHEVA Eva Maria Poptcheva iRENEW
Eric Minardi iID

3.

Meer informatie