EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de Europese Unie i. De commissie komt regelmatig bijeen om te debatteren over de economische betrekkingen met andere landen en organisaties als de Wereldhandelsorganisatie i (WTO).

De commissie telt 43 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het vastellen van en het onderhandelen over het gemeenschappelijke handelsbeleid. Een handelsovereenkomst kan alleen in werking treden met goedkeuring van het Europees Parlement i.

1.

Werkzaamheden

De Commissie Internationale handel beslist mee over het rechtskader waarbinnen de handel met derde landen plaatsvindt. Daarnaast beoordeelt ze alle door de EU gesloten overeenkomsten inzake handel en investering en controleert ze de werkzaamheden van de Europese Commissie i voor en tijdens de onderhandelingen. Bovendien leidt de Commissie Internationale handel ook het debat over hoe de toekomstige internationale handel eruit moet zien en komt ze op voor op regels gebaseerde handel.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Fotonaamfractie
Bernd Lange iS&D

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

Meer informatie