Juridische dienst (SJ)

De Juridische dienst heeft tot taak de Europese Commissie i en haar diensten intern op juridisch gebied met raad bij te staan en daarnaast haar bij rechterlijke instanties te vertegenwoordigen. De dienst moet over alle aan de Commissie voor te leggen documenten vooraf worden geraadpleegd.

De dienst adviseert de Commissie:

  • bij de voorbereiding van wetgeving
  • bij haar rol als internationaal onderhandelaar
  • bij haar functie van 'hoedster van de Europese verdragen'
  • bij de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 98 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
04.10.2022  Uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces (codificatie).
Verordening com(2022)503
 
07.12.2021  In het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen van wegvoertuigen, en in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten ...
Richtlijn com(2021)769
 
12.03.2021  Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (herschikking).
Verordening com(2021)115
 
12.02.2020  Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (codificatie).
Richtlijn com(2020)49
 
25.03.2018  Door het Hof van Justitie op 26 maart 2018 ingediende ontwerpwijziging van Protocol nr. 3 betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de EU.
com(2018)534
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 133 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
19.08.2021  Uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie).
Richtlijn com(2021)483
 
01.02.2021  Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (codificatie).
Richtlijn com(2021)34
 
18.11.2020  Minimumopleidingsniveau van zeevarenden (codificatie).
Richtlijn com(2020)739
 
17.07.2020  Grensoverschrijdende betalingen in de Unie (codificatie).
Verordening com(2020)323
 
19.02.2020  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie).
Richtlijn com(2020)48
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 83 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
30.09.2011  Door het Hof van Justitie ingediende verzoeken tot wijziging van zijn statuut.
Advies com(2011)596
 
09.11.2010  Structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten.
com(2010)641
 
14.03.2008  Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 245, tweede alinea, van het EG-Verdrag en artikel 160, tweede alinea, van het EGA-Verdrag over het verzoek tot wijziging ...
Advies sec(2008)345
 
04.09.2006  Toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de EG.
Verordening com(2006)477
 
01.08.2006  Afschaffing van controles aan de grenzen van de lidstaten voor wegvervoer en binnenvaart.
Verordening com(2006)432