Europees centrum voor politieke strategie (EPSC)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i, voorheen het Bureau van Europese beleidsadviseurs (BEPA), bestaat uit een professionele staf van adviseurs, beleidsanalisten en een ondersteunende staf. Zij moeten professioneel en goed-geïnformeerd advies geven aan de voorzitter van de Commissie i en aan de andere eurocommissarissen i.

Ook moeten ze aanbevelingen over thema's met betrekking tot het EU-beleid formuleren. Dit directoraat-generaal is georganiseerd in zes teams: economisch zaken, sociale zaken, duurzame ontwikkeling, buitenlandse zaken, institutioneel en een communicatieteam.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
29.06.2005  Biowetenschappen en biotechnologie - Een strategie voor Europa - Derde voortgangsverslag en richtsnoeren voor de toekomst.
Verslag com(2005)286