Rechtsbasis/rechtsgrondslag

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De rechtsbasis of rechtsgrondslag verschaft de juridische bevoegdheid om een maatregel te nemen. Deze is meestal gebaseerd op een van de Europese verdragen i, maar ook secundaire wetgeving i (van verdragen afgeleid recht) kan als basis dienen.

Keuze rechtsbasis

De instelling die een wetsvoorstel indient - de Europese Commissie i, of in specifieke gevallen de Raad van Ministers i - bepaalt in principe de rechtsbasis. De Raad en de Commissie kunnen besluiten dat een voorstel op een andere rechtsbasis gebaseerd moet worden.

Gevolgen keuze bepaalde rechtsbasis

Het artikel waarop de rechtsbasis van een voorstel gebaseerd is, beschrijft ook de te volgen besluitvormingsprocedure i. Dit bepaalt zowel de stemwijze in de Raad i als de rol van het Europees Parlement i in de procedure. Dit maakt de keuze voor een bepaalde rechtsbasis heel belangrijk.

Indien bij een verdragsartikel geen verwijzing staat naar de te volgen procedure, dan geldt de gewone wetgevingsprocedure i.

Wanneer een onjuiste rechtsbasis gekozen is, kan het besluit door het Hof van Justitie i ongegrond worden verklaard.