CDA tegen referendum en gekozen minister-president - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

CDA tegen referendum en gekozen minister-president

vrijdag 7 oktober 2005, 13:13

Het CDA is tegen invoering van het referendum en de gekozen minister-president. Dit is te lezen in het rapport 'Vertrouwen in mensen', opgesteld door een commissie onder voorzitterschap van Sjaak van der Tak (CDA-burgemeester van Westland). Het rapport ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het CDA werd gisteren in aanwezigheid van premier Balkenende i gepresenteerd.

De jubileumcommissie is van mening dat politici hun gezag alleen kunnen herstellen door het voeren van inhoudelijke politiek, en niet door beslissingen over te laten aan burgers. Het rapport benadrukt het belang van duurzaamheid in het milieu.

De opstelling van het CDA is van belang omdat zowel in het kabinet als in de Tweede Kamer volop wordt gediscussieerd over democratische vernieuwing. Aangezien CDA-vice-fractievoorzitter Gerda Verburg i deel uitmaakt van de jubileumcommissie, die werd geadviseerd door CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen i en partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt i, mag aangenomen worden dat het CDA zich ook in de Tweede Kamer en in het kabinet zal blijven verzetten tegen de meeste staatkundige vernieuwingen.

Van de jubileumcommissie maken verder onder anderen SER-voorzitter Herman Wijffels i, oud-staatssecretaris René van der Linden i en oud-europarlementariër Arie Oostlander i deel uit. Naar verwachting zal het komende verkiezingsprogramma van het CDA voortborduren op het jubileumrapport.

bron: De Volkskrant 7 oktober 2005 en website CDA

 

Meer over