Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer

foto Dr. A.F.M. (Alex) Brenninkmeijer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Prof.dr. Alex Brenninkmeijer (1951) was van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 Nationale ombudsman. Sinds 2014 maakt hij deel uit van de Europese Rekenkamer. Hij was hoogleraar staatsrecht in Leiden en directeur van het programma geschillenbeslechting van het E.M. Meijers Instituut van de Universiteit Leiden. De heer Brenninkmeijer was eerder bestuursrechter.

in de periode 2005-heden: Nationale ombudsman, lid Europese Rekenkamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Alex Franciscus Maria (Alex)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 29 juni 1951

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

  • deeltijd-hoogleraar burgerlijk procesrecht, Universiteit van Amsterdam, van 1 oktober 1992 tot 1 februari 1996
  • hoogleraar staats- en bestuursrecht, (Rijks)universiteit Leiden, van september 1997 tot 1 oktober 2005
  • Nationale ombudsman, van 1 oktober 2005 tot 1 januari 2014 (benoemd op 28 juni 2005)
  • lid Europese Rekenkamer, vanaf 1 januari 2014

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
  • voorzitter adviescommissie maatschappelijke betrokkenheid bij het klimaatbeleid, vanaf 2021
  • voorzitter burgerberaad klimaatbeleid Amsterdam, vanaf 1 november 2021

vorige (2/17)
  • lid bestuur Kirchheinerstichting voor Ombudsman en Democratie
  • voorzitter Europese afdeling, International Ombudsman Institute, van 15 november 2012 tot 1 januari 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid comité van aanbeveling dispuut "Res Publica" , afdeling Staats- en Bestuursrecht

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Promoveerde bij prof. E.M.H. Hirsch Ballin

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 15 juli 2013.