MKB Nederland (MKB) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 6 december 2019
kalender

MKB Nederland (MKB)

Logo MKB Nederland

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 150.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

Naast haar lobby-activiteiten biedt MKB-Nederland informatie gericht op ondernemers en organiseert het informatie- en netwerkbijeenkomsten. MKB-Nederland is op nationaal niveau met drie zetels vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad i en op Europees niveau met één zetel in het Economisch en Sociaal Comité i.

MKB-Nederland bestaat sinds 1995. De organisatie ontstond uit een fusie van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (K.N.O.V.) en het Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond (N.C.O.V.).