A. (Andris) Piebalgs

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Andris Piebalgs (1957) was in 2004-2014 lid van de Europese Commissie. In de Commissie-Barroso I was hij belast met energie en in de Commissie-Barroso II met ontwikkelingssamenwerking. Tot 2004 was hij ambassadeur van Letland bij de Europese Unie. Ook was hij begin jaren negentig minister van Onderwijs en minister van Financiën. Piebalgs is lid van de Letse conservatief-liberale partij.

in de periode 2004-2014: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Letland

geboorteplaats en -datum
Valmiera (Letland), 17 september 1957

2.

Partij/stroming

partij
Latvijas Cels (De Letse Weg) (centrum-rechts)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • minister van Onderwijs, van 7 mei 1990 tot 3 augustus 1993 (kabinet-Godmanis)
 • lid Huis van Afgevaardigden, van 1993 tot 1994
 • minister van Financiën, van 19 september 1994 tot 20 mei 1995 (kabinet-Gailis)
 • ambassadeur van Letland in Estland, van 1995 tot 1997
 • ambassadeur bij de Europese Unie in Brussel, van 1998 tot 2003
 • onder-staatssecretaris ministerie Buitenlandse Zaken, belast met Letlands relaties met de EU, van 2003 tot 2004
 • chef Kabinet van eurocommissaris Sandra Kalniete, van 1 mei 2004 tot 22 november 2004
 • lid Europese Commissie, belast met energie, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010 (Commissie-Barroso I)
 • lid Europese Commissie, belast met ontwikkelingssamenwerking, van 10 februari 2010 tot 1 november 2014 (Commissie-Barroso II)
 • waarnemend eurocommissaris voor begroting en financieel programma (tussen 19 april en 25 mei 2014 en van 1 juli tot 1 november 2014)

4.

Opleiding

academische studie
 • natuurkunde, Universiteit van Letland, juni 1980

5.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Presenteerde in december 2004 een rapport over vier jaar energiedialoog met Rusland
 • Presenteerde in maart 2005 een EU-actieplan voor duurzame bosbouw, in juni 2006 volgde een uitwerking in actiepunten
 • Onderhandelde in april 2005 namens de EU in Koeweit over olieleveranties van het Midden-Oosten aan Europa (Eurogulf Energy Forum)
 • Lanceerde in juni 2005 een raadpleging om de energieconsumptie in de EU met 20 procent te laten dalen in 2020 (Groenboek), in december 2005 stelden de Raad en het Europees Parlement het percentage op 9 procent besparing (te realiseren binnen een periode van 9 jaar); presenteerde in oktober 2006 een actieplan voor energie-efficiëntie, met name gericht op vermindering van het energieverbruik door toestellen, gebouwen, vervoer, en bij de opwekking van energie
 • Lanceerde in juli 2005 een campagne voor de bewustwording van Duurzame energie ("Sustainable Energy Europe")
 • Startte in juli 2005 een juridische procedure bij het Europese Hof van Justitie tegen Estland, Ierland, Griekenland, Spanje en Luxemburg omdat deze landen hun nationale energiemarkten nog niet hadden geliberaliseerd
 • Presenteerde in september 2005 een Europese aanpak om te werken aan hoge en volatiele aardolieprijzen
 • Bracht in oktober 2005 een verdag tot stand tussen de EU en landen in Zuidoost-Europa voor de vorming van een Europese Energiegemeenschap, het verdrag geeft onder meer garanties voor de toevoer van energie uit het Kaspische Zeegebied en het Midden-Oosten via Zuidoost Europa.
 • Presenteerde in december 2005 een actieplan voor de stimulering van biomassa en biobrandstof, en riep lidstaten op om meer vaart te zetten bij invoering van groene stroom
 • Presenteerde in december 2005 plannen voor een verbeterde toezicht en controle op transporten voor nucleair afval
 • Presenteerde in december 2005 plannen die Europese overheden verplicht om een kwart van hun mobiliteitsbudget te reserveren voor de aanbesteding van "schone" voertuigen
 • Tekende in februari 2006 een Memorandum of Understanding met Japan over het vreedzaam gebruik van nucleaire energie
 • Presenteerde in maart 2006 een Groenboek over een mogelijk Europees energiebeleid, dat inzet op zes prioriteiten: een interne energiemarkt; solidariteit tussen lidstaten; een diverse energiemix; het aanpakken van het broeikaseffect, mede door energiebesparing; een strategisch plan voor de ontwikkeling van innovatieve energietechnologieën; en een gezamenlijk energiebeleid; en volgde in januari 2007 met plannen voor een "Energiebeleid voor Europa" om klimaatverandering aan te pakken (emissies te verminderen) en de energieveiligheid en concurrentiekracht (interne EU-markt voor energie) te verbeteren
 • Startte in maart 2006 de procedure voor een verlenging van het Amerikaans-Europese handelsprogramma "Energy Star", dat er sinds 2001 naar streeft om bedrijven energiezuinige kantoorapparatuur te laten aanschaffen (computers, monitors, kopieermachines, printers, faxen)
 • Onderhandelde in mei 2006 namens de EU in Kazachstan met president Nazarbayev over extra olie- en uraniumleveranties aan Europa, stelde in oktober 2006 een ontwerp-verdrag voor tussen de EU en Kazachstan inzake nauwere energiesamenwerking en het vreedzaam gebruik van kernenergie, het verdrag werd in december getekend onder toezicht van Commissie-voorzitter Barroso
 • Tekende in juni 2006 met de energieministers van Oostenrijk, Hongarije, Roemenië, Bulgarije en Turkije een akkoord voor een versnelde bouw en commercialisering van de Nabucco-pijpleiding voor de aanvoer van gas uit de Kaspische regio naar Europa
 • Stelde in oktober 2006 nieuwe regels vast voor een goed afhandeling van kernafval
 • Wijzigde in november 2006 EU-richtlijnen voor de distributie van elektriciteit over landsgrenzen heen die de samenwerking tussen 'Transmission System Operators' (TSO's) verbetert, nadat een stroomstoring in Duitsland op zondag 5 november 2006 het elektriciteitsnetwerk in grote delen van Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, België en Portugal had platgelegd
 • Opende in december 2006 een nieuwe elektriciteitskabel (Estlink) in de Baltische Zee die de elektriciteitsnetwerken tussen Finland en de Baltische staten met elkaar verbindt; Estlink is een prioritair Trans Europees Energienetwerk (TEN-E) en maakt de handel in elektriciteit tussen de vier landen mogelijk
 • Lanceerde in februari 2007 voorstellen voor een gezamenlijk Europees beleid ter bescherming van essentiële infrastructuur ('critical infrastructure') voor energie en transport
 • Presenteerde in september 2007 samen met eurocommissaris Kroes (mededinging) plannen voor de liberalisatie van de energiemarkt. Energiebedrijven die opereren op de Europese markt zouden hun zeggenschap over de distributienetwerken die ze bezitten moeten opgeven, nu gebruiken dergelijke energiebedrijven hun macht vaak om concurrenten te weren
 • Presenteerde in november 2007 een voorstel voor een Strategisch Plan voor Energietechnologie van de Europese Commissie, om de invoering van koolstofarme energietechnologieën te versnellen
 • Trad in 2013 toe tot een 'high level panel' van de Verenigde Naties over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking na het aflopen van programma's in het kader van de Millennium-doelstellingen in 2015

6.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Verving in november 2004 de omstreden Letse kandidaat-eurocommissaris Ingrida Udre.

7.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
3 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.