J. (Joe) Borg

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Joe Borg (1952) was van mei 2004 tot februari 2010 lid van de Europese Commissie In de commissie-Barroso I was hij belast met visserij-aangelegenheden. Daarvoor was president van de Centrale Bank van Malta en minister van Buitenlandse Zaken van Malta. Hij is lid van de christendemocratische partij van Malta.

in de periode 2004-2010: lid Europese Commissie

1.

Personalia

land
Malta

geboorteplaats en -datum
Malta, 19 maart 1952

2.

Partij/stroming

partij
Partit Nazzjonalista (Nationalistische partij) (christendemocratisch, centrumrechts)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • juridisch adviseur voor diverse bedrijven, van 1976 tot 1988
 • docent ondernemingsrecht, industriële wetgeving en EU-recht aan de Universiteit van Malta, van 1979 tot 2004
 • voorzitter Raad van Bestuur Centrale Bank van Malta, van 1992 tot 1995
 • lid Kamer van Afgevaardigden, van 1995 tot 2004
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 24 maart 1999 tot 23 maart 2004 (kabinet-Fenech Adami)
 • lid Europese Commissie, betrokken bij de werkzaamheden van Poul Nielson (ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp), van 1 mei 2004 tot 21 november 2004 (Commissie-Prodi)
 • lid Europese Commissie, belast met visserij, van 22 november 2004 tot 10 februari 2010 (Commissie-Barroso I)

4.

Opleiding

academische studie
 • rechten, Universiteit van Malta, 1975
 • internationale docentenopleiding, Business School Manchester University, 1980
 • europees recht, University College of Wales, van 1987 tot 1988

5.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Stelde in december 2004 nieuwe visserijquota vast voor 2005, onder druk van de Raad van Visserijministers sneuvelde zijn voornemen om toegang tot 20 procent van het Noordzee-oppervlak te verbieden voor trawlers
 • Kondigde in februari 2005 restricties aan voor de import van zalm uit Noorwegen, Chili, IJsland en de Faroer-eilanden; eurocommissaris Mandelson (Handel) volgde in april 2005 met een speciaal importtarief voor Noorse zalm om de Europese markt te beschermen tegen dumpprijzen
 • Presenteerde in maart 2005 plannen een alomvattend Europees maritiem beleid. Doel is om te komen tot een beleidsraamwerk waarin visserij, aquacultuur, transport over zee, winning van olie en gas, plaatsing van windmolens op zee en getijdencentrales, scheepsbouw, toerisme en zee-onderzoek allemaal een plaats krijgen. In juni 2006 werden de plannen verder uitgewerkt in het Groenboek "Een Europese visie voor oceanen en zeeën", waarin het ontwerp van een ruimtelijke ordening-beleid voor de maritieme wateren bepleit wordt.
 • Kondigde in juli 2005 en juli 2006 een tijdelijk vangstverbod af voor ansjovis in de Baai van Biskaje
 • Kondigde in juli 2005 een tijdelijk vangstverbod af voor spiering (zandspiering) in de Noordzee en het Skagerrak (in juni 2006 werd het vangstverbod weer opgeheven)
 • Bracht in juli 2005 een visserijakkoord tot stand tussen de Europese Unie en Marokko met een looptijd van vier jaar, waarmee 119 Europese schepen 60.000 ton vis in Marrokkaanse wateren mogen vangen
 • Stelde in oktober 2005 een tijdelijke vangstbeperking in op de palingvisserij
 • Stelde in oktober 2005 vangstbeperkingen in voor de vangst van inktvissen
 • Lanceerde in november 2005 voorstellen voor de organisatie van vangstbeperking van bedreigde vissoorten door verdeling van vangstquota tussen EU-lidstaten
 • Sloot in december 2005 namens de EU een visserij-overeenkomst met Gabon, waarmee de bestaande overeenkomst met vijf jaar is verlengd
 • Sloot in december 2005 namens de EU vijf visserij-overeenkomsten met Noorwegen, voor: visquota in 2006 van kabeljauw, schelvis, koolvis, schol, wijting, makreel en haring; visquota voor blauwe wijting en Atlantisch-Scandinavische haring; het opheffen van het havenverbod in Noorwegen voor Europese haringvissers; de doorvoer van visserijproducten van EU-schepen via Noorwegen; en toegang tot Noorse makreelwateren voor Zweedse vissers.
 • Kondigde in december 2005 maatregelen aan om vissers een 'overlevingssteun' te geven als deze problemen ervaren door de hoge dieselprijs; ook komt er subsidie voor de aanschaf van energiezuinige motoren
 • Presenteerde in januari 2006 een langetermijn beheersplan voor het behoud van schol en tong in de Noordzee
 • Gaf in maart 2006 het groene licht aan nationale staatssteun voor de modernisering en herstructurering van de visserijvloten, mede met het oog op de blijvend hoge brandstofprijzen; verruimde de mogelijkheden tot staatssteun in oktober 2006 inzake maatregelen voor veiligheid, hygiëne en werkomstandigheden op schepen
 • Deed in april 2006 voorstellen voor de regulering van de introductie van exoten (externe flora en fauna) in de aquacultuur, om hun mogelijke negatieve gevolgen op het omliggende mariene milieu te beperken
 • Sloot in juni 2006 namens de EU een visserij-overeenkomst met Madagascar, waarmee de bestaande overeenkomst voor de vangst van tonijn met zes jaar is verlengd
 • Startte in juni 2006 een openbare raadpleging over een Europees Maritiem Beleid. In dit beleid zouden alle activiteiten die met de zee te maken hebben, worden samengevoegd. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vervoer, visserij, toerisme en milieubescherming.
 • Publiceerde in juli 2006 plannen om de visserijbestanden in alle EU-wateren te registreren, om vervolgens te evalueren welke hoeveelheden vis gevangen kunnen worden zonder dat het voortbestaan van de vissoort in gevaar komt ("Communication on Implementing sustainability in EU fisheries through Maximum Sustainable Yield")
 • Presenteerde in juli 2006 plannen voor het herstel van de kabeljauwstand in de Baltische Zee
 • Presenteerde in september 2006 plannen (maximaal toegestane vangsthoeveelheden) voor de bescherming van diepzeevissen als haaien, torsk, zwarte haarstaart en kabeljauw
 • Sloot in januari 2007 een akkoord met de Faroër eilanden, IJsland, Noorwegen en Rusland over vangstquota voor haring in de Atlantisch-Scandinavische wateren; voor 2007 bedraagt het quotum 1.280.000 miljoen ton waarvan EU-vissers 83.328 ton mogen vangen
 • Initieerde in februari 2007 een herziening van de wijze waarop de capaciteit van visserijschepen moet worden gemeten; er is met name behoefte aan alternatieve indicatoren voor de wijze waarop het vermogen van scheepsmotoren wordt gemeten
 • Deed in februari 2007 voorstellen voor een strengere bestraffing van illegale visvangst, onder meer door van niet-EU-lidstaten die in de EU vis willen verkopen te eisen dat vangsten van hun vissers legaal zijn
 • Presenteerde in oktober 2007 opnieuw plannen om illegale visserij tegen te gaan. Landen en schepen die zich niet aan de Europese regels houden, zouden met hoge boetes worden bestraft

6.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 kinderen

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.