Senaatsfractie GroenLinks wil parlementair onderzoek naar drugsbeleid

vrijdag 17 oktober 2003, 10:05

Diana de Wolff i, fractieleider van GroenLinks in de Eerste Kamer, zal tijdens de algemene beschouwingen in de Senaat van komende week met een voorstel komen voor een parlementair onderzoek naar het Nederlandse drugsbeleid. Zij heeft dit in een brief aan de Eerste Kamer aangekondigd en toegelicht. GroenLinks is vooral bezorgd over de grote druk die drugszaken leggen op het justitiële apparaat. Zij noemt de huidige aanpak 'dweilen met de kraan open'.

De gedachte aan een onderzoek is mede ingegeven door een recente enquête in het weekblad Vrij Nederland onder rechters. Daaruit bleek dat een meerderheid van de rechters vindt dat softdrugs uit het strafrecht moeten worden gehaald.

Het parlementaire onderzoek zou eventueel in de vorm van een parlementaire enquête kunnen geschieden. Een tijdelijke Eerste-Kamercommissie zou het onderzoek moeten uitvoeren. Onderzocht moet worden hoe effectief de strafrechtelijke handhaving van het drugsbeleid is en of er alternatieven zijn.

bron: www.groenlinks.nl