Kabinet-Balkenende II beëdigd

maandag 26 mei 2003, 10:14

Op maandag heeft formateur Balkenende de laatste gesprekken gevoerd met de kandidaat-bewindslieden.

Het kabinet, waarvan de nieuwe bewindslieden door de Koningin worden beëdigd, ziet er zo uit:

Minister-President  

mr.dr. J.P. Balkenende (cda)

Vice-Minister-President  

drs. G. Zalm (vvd)

mr. Th.C. de Graaf (d66)

Algemene Zaken  

minister: mr.dr. J.P. Balkenende (cda)

Buitenlandse Zaken  

minister: mr. J.G. de Hoop Scheffer (cda)

staatssecretaris: mr.drs. A. Nicolaï (vvd)

Justitie  

minister: mr. J.P.H. Donner (cda)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

minister: J.W. Remkes (vvd)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  

minister: mw. M.J.A. van der Hoeven (cda)

staatssecretaris: mw. mr. M. van der Laan i (d66)

staatssecretaris: mw. drs. A.D.S.M. Nijs (vvd)

Financiën  

minister: drs. G. Zalm (vvd)

staatssecretaris: mr.drs. J.G. Wijn (cda)

Defensie  

minister: H.G.J. Kamp (vvd)

staatssecretaris: C. van der Knaap (cda)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer  

minister: mw. S.M. Dekker (vvd)

staatssecretaris: drs. P.L.B.A. van Geel (cda)

Verkeer en Waterstaat  

minister: mw. drs. K.M.H. Peijs (cda)

staatssecretaris: mw. mr. drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (vvd)

Economische Zaken  

minister: mr. L.J. Brinkhorst (d66)

staatssecretaris: mw. ir. C.E.G. van Gennip (cda)

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  

minister: dr. C.P. Veerman (cda)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

minister: mr. A.J. de Geus (cda)

staatssecretaris: drs. M. Rutte (vvd)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

minister: drs. J.F. Hoogervorst (vvd)

staatssecretaris: mw. drs. C.I.J.M. Ross-van Dorp (cda)

Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties  

minister: mr. Th.C. de Graaf (d66)

Vreemdelingenzaken en Integratie  

minister: mw.drs. M.C.F. Verdonk (vvd)

Ontwikkelingssamenwerking  

minister: Mw. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven (cda)