Overeenstemming over zetelverdeling in kabinet-Balkenende II

woensdag 21 mei 2003, 14:50

Er komen zestien ministers, twee meer dan in het kabinet-Balkenende I. Daarover zijn de onderhandelaars van CDA, VVD en D66 het op de eerste dag van de formatie-Balkenende eens geworden. Nieuwe post is Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Daarnaast komt er weer een minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Er komen tien staatssecretarissen, vier minder dan in het zittende kabinet.

ministers

 

minister-president, Algemene Zaken

CDA

Buitenlandse Zaken

CDA

Ontwikkelingssamenwerking

CDA

Justitie

CDA

Vreemdelingenzaken en Integratie

VVD

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VVD

Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties

D66

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

CDA

Financiën en vice-premier

VVD

Defensie

VVD

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VVD

Verkeer en Waterstaat

CDA

Economische Zaken

D66

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

CDA

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

CDA

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VVD

staatssecretarissen

 

Buitenlandse Zaken

VVD

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Onderwijs)

VVD

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Cultuur en Media)

D66

Financiën

CDA

Defensie

CDA

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

CDA

Verkeer en Waterstaat

VVD

Economische Zaken

CDA

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VVD

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CDA

bron: www.regering.nl