Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een kenniscentrum en adviesorganisatie van de regering en het parlement op het gebied van grote maatschappelijke vraagstukken.

De WRR informeert en adviseert de regering en het parlement over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. Om dit te kunnen doen heeft de WRR regelmatig contact met onder meer beleidsmakers, politici en wetenschappers. Daarnaast werkt de WRR samen met universiteiten, overige adviesraden en planbureaus. De WRR is gestructureerd als een denktank.