Prof.Dr. J.C. (Co) Verdaas

foto Prof.Dr. J.C. (Co) Verdaas
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: De Beeldredaktie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Planoloog die tien jaar bestuurlijk actief was, waarvan bijna vier jaar als PvdA-Tweede Kamerlid. Hij was onderzoeker, directeur van een avondopleiding bedrijfskunde van de KU Nijmegen, adviseur van diverse gemeenten en manager woondiensten van een woningcorporatie. In de Kamer woordvoerder op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuivesting en verkeer, waarna hij in 2007 gedeputeerde van Gelderland werd. Aan zijn staatssecretariaat van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II i kwam spoedig een einde na een affaire rond declaratiegedrag als gedeputeerde. In 2013 werd hij directeur van het Centre for Development Innovation, Wageningen Universiteit en in mei 2018 deeltijd-hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. In 2019-2023 was hij dijkgraaf en sindsdien Deltacommissaris.

PvdA
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, regeringscommissaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Cornelis (Co)

geboorteplaats en -datum
Breda, 5 augustus 1966

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1986

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/18)

  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 30 november 2006
  • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met landbouw, dierenwelzijn, natuur en toerisme), van 5 november 2012 tot 6 december 2012
  • planoloog bij adviesbureau "Over Morgen" te Ede, van 1 maart 2014 tot 1 april 2019 (adviesbureau op het gebied van duurzaamheid, elektrisch vervoer en gebiedsontwikkeling)
  • deeltijd-hoogleraar gebiedsontwikkeling (praktijkleerstoel), Technische Hogeschool Delft, vanaf juni 2018
  • dijkgraaf waterschap Rivierenland, van 1 april 2019 tot 1 december 2023
  • deltacommissaris, vanaf 1 december 2023

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/23)
  • voorzitter Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid, provincie Gelderland, van mei 2014 tot januari 2018
  • lid Raad van Toezicht Stichting Vitree (voorheen "Stichting De Reeve") (jeugdzorg)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling DOAS (nog in 2005)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Kwam kort na zijn aantreden als staatssecretaris in opspraak door een declaratie-affaire uit zijn periode als gedeputeerde van Gelderland. Uit de rittenadministratie van de auto's van de provincie bleek dat hij zich in ruim drie jaar 382 keer door een chauffeur in Zwolle had laten ophalen en 352 keer daar had laten afzetten. Formeel woonde hij in Nijmegen. Hij declareerde overigens alleen ritten van Arnhem naar Nijmegen. Deze kwestie was eerder al aan de orde geweest in Provinciale Staten van Gelderland en die oordeelde in meerderheid dat strikt genomen geen regels waren overtreden. Omdat toch sprake was geweest van het verstrekken van onjuiste gegevens, oordeelde hijzelf in december 2012 dat zijn positie als staatssecretaris onhoudbaar was geworden. Het OM besloot in maart 2013 geen onderzoek in te stellen, omdat wel sprake was geweest van onzorgvuldigheid maar niet van verrijking.
 

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.