Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 336 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
14.04.2023  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over regels voor de digitale handel met Korea en met Singapore.
Aanbeveling com(2023)230
 
16.03.2023  Betrouwbare en duurzame aanvoer van kritieke grondstoffen ter ondersteuning van de dubbele transitie.
Mededeling com(2023)165
 
17.02.2023  Ondertekening van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland.
Besluit com(2023)82
 
17.02.2023  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst met Nieuw-Zeeland.
Besluit com(2023)87
 
09.11.2022  Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2022)582
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 440 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.04.2023  EU-standpunt in het Comité voor de handel in burgerluchtvaartuigen over de toetreding van Brazilië tot de Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen.
Besluit com(2023)211
 
14.02.2023  Standpunt EU tov het wijzigen de regels ten aanzien van telecommunicatiediensten van bijlage XVII bij de Associatieovereenkomst met Oekraïne .
Besluit com(2023)90
 
28.11.2022  Standpunt EU in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling met Japan mbt een lijst van deskundigen en het reglement van orde voor een onderzoekspanel ikv art. 16.
Besluit com(2022)653
 
31.10.2022  Standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling met Centraal-Afrika.
Besluit com(2022)566
 
21.09.2022  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Denemarken/Faeröer wat de vaststelling van het reglement van orde van het gemengd comité EG-Faeröer betreft.
Besluit com(2022)471
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 190 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.02.2023  Wijziging Verordening 2020/2170 wat de toepassing van tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota op bepaalde naar Noord-Ierland overgebrachte producten betreft.
Verordening com(2023)125
 
23.02.2023  Tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handelsconcessies die op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Verordening com(2023)106
 
27.04.2022  Tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handelsconcessies die op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Verordening com(2022)195
 
22.04.2022  Standpunt EU in EPO-comité opgericht bij Tijdelijke Economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana en EU mbt vaststelling van reglement van orde voor ...
Besluit com(2022)176
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459