Directoraat-generaal Handel (TRADE) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 321 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.10.2020  Standpunt Comité EU-Japan betreffende een economisch partnerschap, inzake de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2 van bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en ...
Besluit com(2020)678
 
05.10.2020  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad met de SADC-EPO-staten met betrekking tot de aanpassing van bepaalde referentiehoeveelheden in bijlage IV.
Besluit com(2020)633
 
24.09.2020  Standpunt dat namens de EU in het Partnerschapscomité met Armenië moet worden ingenomen over de wijziging van de lijst van arbiters in geschillenbeslechtingsprocedures.
Besluit com(2020)584
 
24.09.2020  Amendment of Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341.
Richtlijn com(2020)596
 
24.09.2020  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology.
Verordening com(2020)594
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 416 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
26.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Denemarken/Faeröer wat de vaststelling van wijzigingen van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Overeenkomst betreft.
Besluit com(2020)267
 
12.05.2020  Standpunt EU in het EPO-comité, opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust, i.v.m. de vaststelling van de lijst van scheidsrechters.
Besluit com(2020)193
 
12.05.2020  Standpunt EU in het EPO-comité bij de partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust over de procedures voor de beslechting van geschillen en de gedragscode voor ...
Besluit com(2020)192
 
26.03.2020  EU-standpunt in het EPO-comité met betrekking tot de vaststelling van het Reglement van orde van het EPO-comité.
Besluit com(2020)116
 
08.01.2020  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst.
Besluit com(2019)614
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 185 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA inzake de administratieve en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Beroepsinstantie.
Besluit com(2019)457
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA over de procedure voor het geven van uitleggingen volgens artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de ...
Besluit com(2019)458
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over de vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen.
Besluit com(2019)460
 
05.07.2016  Ondertekening van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)444