Directoraat-generaal Handel (TRADE) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 315 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.12.2020  Standpunt EU met betrekking tot de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor burgerluchtvaartuigen.
Besluit com(2020)847
 
12.11.2020  Uitvoering van EU-handelsovereenkomsten 1 januari 2019 - 31 december 2019.
Verslag com(2020)705
 
24.09.2020  Wijziging van de Richtlijnen 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 en EU/2016/2341.
Richtlijn com(2020)596
 
24.09.2020  Digitale operationele veerkracht voor de financiële sector.
Verordening com(2020)595
 
24.09.2020  Proefregeling voor marktinfrastructuren op basis van “distributed ledger”-technologie.
Verordening com(2020)594
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 419 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
28.10.2020  Standpunt Comité EU-Japan betreffende een economisch partnerschap, inzake de wijziging van de aanhangsels 2-C-1 en 2 van bijlage 2-C betreffende motorvoertuigen en ...
Besluit com(2020)678
 
05.10.2020  Standpunt EU in de Gezamenlijke Raad met de SADC-EPO-staten met betrekking tot de aanpassing van bepaalde referentiehoeveelheden in bijlage IV.
Besluit com(2020)633
 
24.09.2020  Standpunt dat namens de EU in het Partnerschapscomité met Armenië moet worden ingenomen over de wijziging van de lijst van arbiters in geschillenbeslechtingsprocedures.
Besluit com(2020)584
 
26.06.2020  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Denemarken/Faeröer wat de vaststelling van wijzigingen van de Protocollen nrs. 1 en 4 bij de Overeenkomst betreft.
Besluit com(2020)267
 
12.05.2020  Standpunt EU in het EPO-comité, opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust, i.v.m. de vaststelling van de lijst van scheidsrechters.
Besluit com(2020)193
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 192 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
04.11.2020  Wijziging Verordening 428/2009 door verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar ...
Verordening com(2020)692
 
08.09.2020  Afschaffing van de douanerechten op bepaalde producten.
Verordening com(2020)496
 
14.08.2020  Toepassing van de tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota.
Verordening com(2020)375
 
13.08.2020  Standpunt EU in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de Stille-Oceaanstaten mbt vaststelling van het reglement van ...
Besluit com(2020)374
 
01.07.2020  Standpunt EU in het Handelscomité met de staten in de Stille Oceaan in verband met de toetreding van Samoa.
Besluit com(2020)273