Directoraat-generaal Informatica (DIGIT)

Dit directoraat-generaal i heeft een coördinerende rol bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën. Het DG ontwikkelt innovatieve hulpmiddelen en oplossingen die de Europese Commissie in staat stellen haar doelstellingen sneller te bereiken en op een efficiënte manier Europees beleid te ontwikkelen voor overheden, burgers en bedrijven in Europa.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Begroting en Administratie i.

Voornaamste taken zijn:

  • bepalen van IT-beleid van de Europese Commissie
  • ontwikkelen van een moderne en goed functionerende informatica- en telecommunicatie-infrastructuur
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 10 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.11.2022  Versterkt beleid inzake de interoperabiliteit van de overheidssector.
Mededeling com(2022)710
 
08.07.2021  The role of cohesion policy in promoting innovative and smart transformation and regional ICT connectivity.
ini(2021)2101
 
23.09.2019  Resultaten van de tussentijdse evaluatie van het ISA²-programma.
Verslag com(2019)615
 
23.03.2017  Europees interoperabiliteitskader - Implementatiestrategie.
Mededeling com(2017)134
 
23.03.2017  Revision of the European Interoperability Framework - Analysis accompanying the document: European Interoperability Framework - Implementation Strategy.
swd(2017)112
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 2 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
18.11.2022  Maatregelen voor een hoog niveau van interoperabiliteit van de overheidssector in de Unie (verordening Interoperabel Europa).
Verordening com(2022)720
 
22.03.2022  Maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de instellingen, organen en instanties van de Unie.
Verordening com(2022)122