Directoraat-generaal Informatica (DIGIT) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

Directoraat-generaal Informatica (DIGIT)

Dit directoraat-generaal i heeft een coördinerende rol bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën. Het DG ontwikkelt innovatieve hulpmiddelen en oplossingen die de Europese Commissie in staat stellen haar doelstellingen sneller te bereiken en op een efficiënte manier Europees beleid te ontwikkelen voor overheden, burgers en bedrijven in Europa.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Begroting en Administratie i.

Voornaamste taken zijn:

  • bepalen van IT-beleid van de Europese Commissie
  • ontwikkelen van een moderne en goed functionerende informatica- en telecommunicatie-infrastructuur
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 9 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.09.2019  Resultaten van de tussentijdse evaluatie van het ISA²-programma.
Verslag com(2019)615
 
23.03.2017  Europees interoperabiliteitskader - Implementatiestrategie.
Mededeling com(2017)134
 
23.03.2017  Revision of the European Interoperability Framework - Analysis accompanying the document: European Interoperability Framework - Implementation Strategy.
swd(2017)112
 
23.03.2017  Revision of the European Interoperability Framework - Synopsis report of the consultation activities accompanying the document: European Interoperability Framework - ...
swd(2017)113
 
01.09.2016  Resultaten van de eindevaluatie van het ISA-programma.
Verslag com(2016)550
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 1 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
26.06.2014  Programma voor interoperabiliteitsoplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en burgers (ISA2) in Europa Interoperabiliteit als middel om de overheidssector te ...
Besluit com(2014)367