Directoraat-generaal Informatica (DIGIT)

Dit directoraat-generaal i heeft een coördinerende rol bij de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën. Het DG ontwikkelt innovatieve hulpmiddelen en oplossingen die de Europese Commissie in staat stellen haar doelstellingen sneller te bereiken en op een efficiënte manier Europees beleid te ontwikkelen voor overheden, burgers en bedrijven in Europa.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Begroting en Administratie i.

Voornaamste taken zijn:

  • bepalen van IT-beleid van de Europese Commissie
  • ontwikkelen van een moderne en goed functionerende informatica- en telecommunicatie-infrastructuur
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 10 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.07.2021  The role of cohesion policy in promoting innovative and smart transformation and regional ICT connectivity.
ini(2021)2101
 
23.09.2019  Resultaten van de tussentijdse evaluatie van het ISA²-programma.
Verslag com(2019)615
 
23.03.2017  Europees interoperabiliteitskader - Implementatiestrategie.
Mededeling com(2017)134
 
23.03.2017  Revision of the European Interoperability Framework - Analysis accompanying the document: European Interoperability Framework - Implementation Strategy.
swd(2017)112
 
23.03.2017  Revision of the European Interoperability Framework - Synopsis report of the consultation activities accompanying the document: European Interoperability Framework - ...
swd(2017)113