Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen.

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 544 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.02.2023  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder artikel 284 van het douanewetboek van de Unie.
Verslag com(2023)79
 
10.02.2023  Voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet.
Verslag com(2023)68
 
03.02.2023  Standpunt EU in het Handelscomité met Vietnam inzake het wijzigen van de definitie van “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking.
Besluit com(2023)55
 
06.01.2023  Beoordeling van inbreuken op de douanewetgeving en douanesancties in de lidstaten Douanewetboek van de Unie.
Verslag com(2023)5
 
14.12.2022  Eindevaluatie van het Fiscalis 2020-programma.
Verslag com(2022)717
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 519 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.02.2023  Machtiging van Italië af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2023)89
 
15.12.2022  Wijziging Uitvoeringsbesluit 2013/676 voor het verlengen van de machtiging van Roemenië om een bijzondere maatregel te blijven toepassen die afwijkt van art. 193 ...
Richtlijn com(2022)727
 
23.11.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1904 waarbij Nederland wordt gemachtigd af te wijken van artikel 285 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)648
 
16.11.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2022)645
 
15.11.2022  Wijzigen verordening 2021/2278 houdende schorsing van in 952/2013 art. 56, lid 2, punt c bedoelde rechten van het EU douanetarief voor bepaalde landbouw- en ...
Verordening com(2022)644
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1553 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
05.05.2022  Wijziging van Verordening 2021/2283 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2022)188
 
27.04.2022  Standpunt EU in de Raad van de Werelddouaneorganisatie ten aanzien van wijziging van het huishoudelijk reglement van het Comité voor het geharmoniseerde systeem ...
Besluit com(2022)186
 
26.04.2022  Wijzigen verordening 2021/2278 houdende schorsing in 952/2013 bepaalde rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2022)183
 
01.03.2022  EU-standpunt in Gemengde Commissie EU-CTC m.b.t. wijzigingen van de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer van 20 mei 1987.
Besluit com(2022)70
 
22.02.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/310 waarbij Polen wordt gemachtigd af te wijken van artikel 226 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2022)58