Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD)

Het directoraat-generaal i Belastingen en douane-unie is verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en ontwikkelen van de douane-unie als essentieel onderdeel van de bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen.

De taken van dit directoraat-generaal i zijn onder meer:

  • het wegnemen van fiscale obstakels die handel tussen de lidstaten belemmeren
  • het adequaat reageren op internationale ontwikkelingen die met douane en belastingen te maken hebben
  • het bevorderen van samenwerking tussen de lidstaten bij het bestrijden van fraude
  • het onderhouden van contact met belanghebbenden om het beleid up-to-date te houden
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 525 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.01.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/563 waarbij Estland wordt gemachtigd af te wijken van artikel 287 van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2021)14
 
18.01.2021  Derde voortgangsverslag over de uitvoering van de EU-strategie en het actieplan voor douanerisicobeheer.
com(2021)9
 
13.01.2021  Standpunt EU in de Gemengde Commissie EU-CTC mbt het wijzigen van de overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke regeling inzake douanevervoer.
Besluit com(2021)6
 
12.01.2021  EU position in the EEA Joint Committee established by the Agreement on the EEA as regards the amendment of Chapter IIa and Annexes I and II of Protocol 10 to the EEA ...
Besluit com(2021)4
 
12.01.2021  Standpunt EU in het Gemengd Comité EU-Zwitserland, dat is opgericht bij de Overeenkomst van 25 juni 2009 tussen de EG en Zwitserland inzake de vereenvoudiging van de ...
Besluit com(2021)11
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 490 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
21.09.2020  Standpunt EU in de Werelddouaneorganisatie mbt het verzekeren van uniforme interpretatie van indelingsadviezen en -besluiten en aanbevelingen tov het geharmoniseerde ...
Besluit com(2020)585
 
14.09.2020  Machtiging van Zweden overeenkomstig Richtlijn 2003/96 een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan afgemeerde schepen.
Richtlijn com(2020)497
 
14.09.2020  Machtiging van Frankrijk overeenkomstig Richtlijn 2003/96 een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan afgemeerde schepen.
Richtlijn com(2020)498
 
28.08.2020  Machtiging Duitsland overeenkomstig Richtlijn 2003/96 een verlaagd belastingtarief toe te passen op stroom die rechtstreeks wordt geleverd aan afgemeerde schepen in een ...
Richtlijn com(2020)435
 
21.08.2020  Standpunt EU in het Comité voor het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie mbt indelingsadviezen en -besluiten en systemen tbv harmonisatie van ...
Besluit com(2020)427
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1577 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.11.2020  Wijziging verordening 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2020)737
 
17.11.2020  Machtiging van Nederland af te wijken van de artikelen 168 en 168 bis van de btw-richtlijn.
Richtlijn com(2020)728
 
13.11.2020  Wijziging van Verordening 1388/2013 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.
Verordening com(2020)708
 
28.10.2020  Wijzigen richtlijn 2006/112/EG inzake tijdelijke maatregelen mbt de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
Richtlijn com(2020)688
 
20.10.2020  Standpunt EU in het Gemengd Comité douanesamenwerking EU-Canada i.v.m. onderlinge erkenning programma's van Canada en en de EU.
Besluit com(2020)655