R.H. (Rob) Hessing

foto R.H. (Rob) Hessing
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Eerste Kamer der Staten Generaal
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Politiedeskundige die in 2002 de overstap maakte naar de Haagse politiek. Was bijna veertig jaar werkzaam bij de politie, onder meer als inspecteur, korpschef (in Eindhoven en Rotterdam) en ambassaderaad. Was actief als adviseur van het CDA, maar werd in 2002 voor de LPF staatssecretaris voor openbare orde en veiligheid in het kabinet-Balkenende I i. In 2003 kreeg hij als eenling namens die partij zitting in de Eerste Kamer, nadat prof. Smalhout i zich als kandidaat had teruggetrokken. Leidde als senator een wat treurig, geïsoleerd 'bestaan', waardoor hij na vier jaar concludeerde weinig te hebben kunnen uitrichten. Politicus tegen wil en dank.

LPF
in de periode 2002-2007: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, staatssecretaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Robertus Hendricus (Rob)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 juni 1942

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), vanaf juli 2002

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/11)

 • hoofdcommissaris/korpschef politie Rotterdam, van 1989 tot 1994
 • hoofdcommissaris/korpschef politie Rotterdam-Rijnmond, van 1994 tot 1996
 • ambassaderaad voor politie en justitie, Nederlandse ambassade te Parijs, van 1996 tot 2001
 • ambassaderaad voor politie en justitie, Nederlandse ambassade te Brussel, van 2001 tot juli 2002
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met openbare orde en veiligheid), van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 12 juni 2007
 • fractievoorzitter LPF Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 12 juni 2007 (eenmansfractie)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met de aangelegenheden betreffende 1. het politie-onderwijs, het LSOP; 2. de werving, instroom en doorstroom van agenten; 3. de arbeidsvoorwaarden en het arbeidsmarktbeleid van de sector politie; 4. de uitvoering van de afspraken over de inrichting van de landelijke recherche; 5. grensoverschrijdende samenwerking op het terrein van politie, rampenbestrijding en brandwee; 6. internationale samenwerking op het terrein van politie, rampenbeheersing en brandweer; 7. de rampenbeheersing en brandweerzorg; 8. de informatiehuishouding op het terrein van openbare orde en veiligheid, de inzet van ICT en gespecialiseerd personeel, de verantwoordelijkheid voor het agentschap ITO, de ICT-Regieraad politie, sectoroverstijgende samenwerkingsprojecten als C2000, GMS, colokatie van meldkamers; 9. de voorbereiding van de Wet gemeenschappelijke regeling politie; 10. samenwerking en informatie-uitwisseling met andere diensten (politie, rampenbestrijding en brandweer, douane, marechaussee, krijgsmacht, Openbaar Ministerie, reclassering, voogdij-instellingen); 10. de Onderzoeksraad voor Veiligheid (onafhankelijke ongevallenraad); 11. alle bijzondere opdrachten en projecten; 12. andere onderwerpen die van geval tot geval werden aangewezen.
 • Stond de minister bij in diens verantwoordelijkheid voor het beheer van de politiekorpsen en het programma van maatregelen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/11)
 • adviseur CED-groep te Capelle aan den IJssel
 • voorzitter Leidschendamse Golfvereniging "Leeuwenbergh", vanaf 22 mei 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 10 juni 2003 tot 12 juni 2007
 • lid Raaddgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf september 2003

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2002 samen met de ministers Donner en Remkes het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' uit. Hierin staan maatregelen gericht op het terugdringen van criminaliteit en overlast en ter bevordering van de veiligheid.
 • Diende in 2002 het wetsvoorstel Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in. Het voorstel werd in 2004 door minister Remkes in het Staatsblad gebracht.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stond bekend als voorstander van legalisering van softdrugs en experimenten met vrije verstrekking van drugs

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.