Prof.Dr. J.H. van Swinden

foto Prof.Dr. J.H. van Swinden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief UvA
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Geleerde aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw die korte tijd een rol speelde in het landsbestuur. Was al op zijn twintigste hoogleraar in Franeker en werd daarna in Amsterdam benoemd. Speelde vooral een belangrijke rol bij de studie naar wiskundige berekening van afstanden met behulp van sterren. Grote animator van het genootschap 'Felix Meritis'. Maakte deel uit van het Uitvoerend Bewind en stemde als lid van de Notabelenvergadering in 1814 tegen de ontwerp-Grondwet.

in de periode 1800-1814: lid gematigde Uitvoerend Bewind, lid notabelenvergadering

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jean Henri

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 juni 1746

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 9 maart 1823

2.

Hoofdfuncties/beroepen (6/9)

 • hoogleraar wijsbegeerte, redeneerkunst en bespiegelende wijsbegeerte, Hogeschool te Franeker, van december 1766 tot 1785 (oratie 18 februari 1767)
 • hoogleraar wijsbegeerte, natuur-, wis- en sterrenkunde, Atheneum Illustre te Amsterdam, van 1785 tot 9 maart 1823 (tussen 1800 en 1802 met verlof)
 • lid Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek, van 4 juni 1800 tot 19 september 1801
 • lid Commissie van Superintententie der Rivieren, van 30 maart 1803 tot 1 mei 1805 (voor Holland)
 • voorzitter Comité Centraal van de Waterstaat, van januari 1809 tot oktober 1810
 • lid Vergadering van Notabelen, 29 en 30 maart 1814 (voor het departement Zuiderzee)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid internationale commissie tot vaststelling van de grootte van de omtrek van de Aarde, tot juni 1799
 • staatsraad in buitengewone dienst (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/8)
 • Was betrokken bij de oprichting van de Kweekschool voor de Zeevaart en het blindeninstituut te Amsterdam
 • Een broer van hem was gehuwd met een zus van M.M. de Monchy, lid Intermediair Wetgevend Lichaam
 • Zijn vader was advocaat

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

6.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • D.J. van Lennep, "Hulde aan de nagedachtenis van Jean Henri van Swinden" (1824)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1289
 • J.H. van Swinden, "Beschrijving van het Eisinga-Planetarium te Franeker. Het leven van Eisinga en eene geschiedenis van zijn planetarium. Leven en werken van prof. J.H. van Swinden" (1994)
 • Wiggert Loonstra, "Jan Hendrik van Swinden (1746-1823) en Jacob de Gelder (1765-1848), een meetkundige vergelijking", scriptie UU, 2008

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.