Mr. J.H. graaf van Rechteren van Appeltern

foto Mr. J.H. graaf van Rechteren van Appeltern
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vastberaden liberaal Tweede Kamerlid onder koning Willem I en II. Telg uit een Gelders adellijk geslacht met voorname familierelaties en kleinzoon van de patriottenleider Joan Derck van de Capellen i. Weigerde zich in 1840 als Gouverneur van Overijssel te laten wegpromoveren naar Friesland en werd kort daarna Tweede Kamerlid. Medestander van Thorbecke i en in 1844 één van de 'Negenmannen i'. Speelde een belangrijke rol bij het bijeenbrengen van geestverwante liberalen uit diverse provincies.

financiële oppositie, liberaal
in de periode 1831-1845: lid Tweede Kamer, Provinciaal Gouverneur

1.

Voornamen

Jacob Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Appeltern (Gld.), 27 november 1787

overlijdensplaats en -datum
Spoolde (gem. Zwollerkerspel, Ov.), 9 juli 1845

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • "financiële oppositie" (tijdens koning Willem II)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • burgemeester van Appeltern en Altforst, van 1 februari 1814 tot 1 januari 1818
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van juli 1826 tot 26 januari 1831 (voor de landelijke stand, district Zutphen)
 • Gouverneur van Overijssel, van 26 januari 1831 tot 12 oktober 1840 (benoemd bij K.B. van 6 december 1830)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 maart 1841 tot 9 juli 1845 (voor Overijssel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid Staatscommissie inzake pensionering der ambtenaren, vanaf 25 april 1842
 • voorzitter commissie tot onderzoek van het ontwerp eener verbeterde waterlozing van de landen gelegen tusschen Maas en Waal, van 1 augustus 1842 tot 9 juli 1845

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • In 1844 één der "Negenmannen" die in 1844 een initiatiefwetsvoorstel over Grondwetsherziening indienden
 • Behoorde in 1844 tot de meerderheid die tegen een wetsvoorstel stemde over het doen van huiszoekingen in het kader van de accijns op vlees. Het wetsvoorstel werd met 27 tegen 26 stemmen verworpen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Weigerde zich in september 1840 over te laten overplaatsen naar Friesland en daarmee kwam een einde aan zijn Gouverneurschap
 • Voorstander van rechtstreekse verkiezingen, de mogelijkheid van Kamerontbinding en van afschaffing van de Eerste Kamer

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn vader was ambtsman van Maas en Waal en luitenant-kolonel in het regiment Gardes Holland
 • Zijn stiefzoon huwde met een dochter van J.W. ridder Huyssen van Kattendijke, minister en Eerste Kamerlid
 • Overleed enkele maanden na het overlijden van zijn derde echtgenote

niet-aanvaarde politieke functies
 • Gouverneur van Friesland, 25 september 1840 (besluit tot benoeming ingetrokken bij K.B. van 12 okt. 1840)

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 7 oktober 1814
 • graaf, 28 april 1822

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.