G.J. (Gert) Schutte

foto G.J. (Gert) Schutte
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Alom gerespecteerd voorman van het GPV. Kwam in 1981 als eenling in de Tweede Kamer, na eerder bij diverse gemeenten te hebben gewerkt, laatstelijk als plaatsvervangend gemeentesecretaris van Zeist. Verder was hij Statenlid in Utrecht. Zes keer lijsttrekker. Stond bekend als het 'staatsrechtelijke geweten van de Kamer', een benaming die volgens hem echter aangaf dat anderen op dat punt tekort schoten. Ook als woordvoerder binnenlands bestuur had hij een gezagvolle positie. Zijn optreden droeg zowel bij aan toenadering tot andere (oppositie)partijen als aan samenwerking met de RPF i, die uitmondde in vorming van de ChristenUnie. Na zijn Kamerlidmaatschap lid van de Kiesraad i.

GPV
in de periode 1981-2001: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Voornamen (roepnaam)

Gerrit Jan (Gert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nieuwpoort (Z.H.), 24 mei 1939

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 25 januari 2022

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • ambtenaar algemene zaken, gemeente Zeist, tevens plaatsvervangend gemeentesecretaris, van 1968 tot 1981
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 7 juni 1978
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 27 mei 1981 tot 14 februari 2001 (tot 1989 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 14 februari 2001

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/19)

 • lid Raad van Toezicht Theologische Universiteit Kampen
 • voorzitter commissie bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard/Vijfherenlanden, omstreeks 2016

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 september 1989 tot mei 1994
 • lid Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (voor vredesoperaties) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 april 1999 tot 17 oktober 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Interpelleerde op 14 december 1994 minister Wijers en staatssecretaris Schmitz over het kansspelbeleid, met name wat betreft speelautomaten
 • Op zijn initiatief werd in juni 1996 een commissie ingesteld die moest toezien op uitvoering van de aanbevelingen van de enquêtecommissie opsporingsmethoden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was eenmaal (op 24 juni 1998) fungerend Kamervoorzitter
 • Werd ook wel het staatsrechtelijk geweten van de Kamer genoemd vanwege zijn pleidooien voor zuivere staatsrechtelijke verhoudingen tussen parlement en regering. Meende zelf echter dat daaruit bleek dat andere fracties onvoldoende oog hadden voor de staatsrechtelijke verhoudingen tussen kabinet en parlement.

uit de privésfeer
 • Suze Groeneweg was een nicht van zijn grootvader van moederszijde

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.