Prof.Dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg

foto Prof.Dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotograaf: Kevin Bergenhenegouwen / PDC
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaande PvdA-ideoloog die acht jaar de Wiardi Beckman Stichting, de 'denktank' van zijn partij, leidde, en korte tijd fractievoorzitter in de Eerste Kamer was. Was aanvankelijk journalist en daarna wetenschapper in Leiden. Na zijn periode bij de WBS hoogleraar en hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Was hoogleraar in Leiden en Maastricht. Leidde diverse adviescommissies en is publicist en columnist. Auctor intellectualis van begrippen als 'de Haagse kaasstolp' en 'het prefab-Kamerlid'.

PvdA
in de periode 1981-1996: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, directeur wetenschappelijk instituut partij

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Theodorus Jozef (Joop)

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 2 april 1941

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1971

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/11)

 • directeur WBS (Wiardi Beckman Stichting), wetenschappelijk bureau PvdA, van 1 november 1981 tot 1 november 1989
 • hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 november 1989 tot 15 augustus 1996
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 14 april 1992 tot 1 augustus 1996
 • fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 juni 1995 tot 1 augustus 1996
 • hoofddirecteur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 16 augustus 1996 tot 1 oktober 2002
 • deeltijd-hoogleraar parlementaire geschiedenis, (Rijks)universiteit Leiden, van 16 augustus 1996 tot 1 oktober 2006
 • bijzonder hoogleraar 'Het parlementaire stelsel: rechtsnormen en machtsverhoudingen', Universiteit Maastricht, van 1 januari 2004 tot 1 juli 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/6)
 • lid college van toezicht leerstoel parlementaire geschiedenis en parlementair stelsel, Universiteit Maastricht, vanaf 2018
 • voorzitter begeleidingscommissie geschiedschrijving ministerie van Justitie, vanaf 2018

vorige (2/52)
 • voorzitter Comité Rusland-Nederlandjaar Maastricht, 2013
 • lid 'driemanschap' tot toezicht op ambtelijk onderzoek naar de beëindiging van de gijzelingsactie in De Punt 1977, van januari 2014 tot november 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 mei 1992 tot 1 augustus 1996
 • lid College van Senioren (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 13 juni 1995 tot 1 augustus 1996

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid SPIL, studentenvereniging politicologie Universiteit Leiden, vanaf 1996

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder justitie en binnenlandse zaken van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met bijzondere onderwerpen.
 • Voerde in 1993 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van het euthanasievoorstel-Hirsch Ballin

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Indiener op het PvdA-congres van 11 juni 2022 van een motie waarin werd opgeroepen na de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 tot een gezamenlijke Senaatsfractie van PvdA en GroenLinks te komen. De motie werd met 80 procent van de stemmen aangenomen.

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote, gepromoveerd in de psychologie, was maatschappelijk werkster, docente en onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Leiden. Daarnaast was zij gemeenteraadslid in Alphen aan den Rijn (1997-1990) en gemeentelijk ombudsman in Alphen aan den Rijn en omliggende gemeenten (1998-2010).
 • Zijn vader was behanger/stoffeerder (in dienst van zijn vader) (tot 1926), werkzaam bij Vroom en Dreesman (1926-1929), zelfstandig behanger (1929-1931) en vertegenwoordiger (tot 1946)

anekdotes en citaten
 • Omschreef in 1990 in een recensie van het boek 'Aan deze zijde van het Binnenhof' de Eerste Kamer als 'een voor dames toegankelijke heerensociëteit'

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Liesbeth Wytzes, "'Nederlanders gaan slordig om met tradities'", Elsevier, 15 september 2012
 • Maaike van Houten, "'In de PvdA moet het een beetje een rommeltje zijn'", Trouw, 27 september 2012
 • Peter Bootsma, Bert van den Braak en Luc Verhey, "Kringen in de Hofvijver. Liber amicorum voor Joop van den Berg" (2012)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.