Drs. J.M. (Monique) de Vries

foto Drs. J.M. (Monique) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kordate Haagse VVD-politica, die vanuit het fractiebestuur in 1998 doorstroomde naar het staatssecretariaat op Verkeer en Waterstaat in het tweede kabinet-Kok i. Was voor zij in 1994 in de Tweede Kamer kwam voorzitter van de Organisatie Vrouwen in de VVD en docent aan het Koninklijk Conservatorium. In de jaren 1990-1994 lid van de Haagse gemeenteraad. In de Tweede Kamer een niet zo opvallende woordvoerster hoger onderwijs, die uiterst zorgvuldige formuleerde. Als staatssecretaris vroegen vooral de dossiers frequentieveilingen en 'ruimte voor rivier' haar aandacht. Na nog een jaar Kamerlid te zijn geweest, was zij zes jaar dijkgraaf.

VVD
in de periode 1994-2003: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jeanne Monique (Monique)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 augustus 1947

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1973

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • docent Italiaans, Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen, van 1976 tot 1979
 • docent Italiaans, Koninklijk Conservatorium te 's-Gravenhage, van 1977 tot 1 juli 1994
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1 mei 1990 tot 12 april 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 3 augustus 1998
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met telecommunicatie en post en natte waterstaat), van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, van 1 januari 2003 tot 1 januari 2009

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. telecommunicatie en post; 2. de natte waterstaat; 3. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 4. onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Toezicht ICS (International Child Support), vanaf 1 februari 2011

vorige (2/36)
 • lid Raad van Toezicht SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), vanaf 2014
 • vicevoorzitter bestuur Geschiedkundige Vereniging 'Die Haghe', vanaf 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie, van 1 november 2002 tot januari 2003
 • plaatsvervangend lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 18 november 2002 tot 27 juni 2003

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur proactieve geschilbeslechting door de overheid voor Justitie, vanaf mei 2009

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster hoger onderwijs en studiefinanciering van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met justitie (onder andere erfrecht en familierecht).

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Bracht in 2000 de Nota Nationaal Antennebeleid uit. Hierin komen de ontwikkelingen in het ICT-beleid in Nederland, draadloze netwerken en antennes en de daarvoor geldende en benodigde wet- en regelgeving aan de orde. Nieuw beleid is wenselijk vanwege het toegenomen gebruik van mobiele telefonie, internet en digitale informatietechnologie. Groei van infrastructuur en digitale diensten wordt positief gevonden, maar bijvoorbeeld horizonvervuiling door antennes moet worden voorkomen. In de nota wordt verder onder meer ingegaan op gezondheidsrisico's van antennes. Doelstelling van het beleid is onder andere behoud van de internationale toppositie in de ICT-sector. (27.561)
 • Bracht in 2002 een beleidsbrief over het Ruimtevaartbeleid uit, waarin wordt aangekondigd dat het in 1992 in gang gezette aardobservatiebeleid zal worden voortgezet $X tk
 • Het beleid van haar en staatssecretaris Van der Ploeg ten aanzien van de frequentieverdeling voor commerciële radiozenders werd in februari 2002 ernstig bekritiseerd in de Tweede Kamer. Zij wilden een veiling van de frequenties, maar een meerderheid van de Tweede Kamer wilde frequenties van bestaande stations daarbuiten houden. Uiteindelijk besloot het kabinet de bestaande frequenties vanaf 1 september 2002 vooralsnog voor een jaar te verlengen. Bovendien kwam er ruimte voor twee nieuwe commerciële zenders. $X tk

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1998 de Telecommunicatiewet in het Staatsblad (Stb. 610). De wet liberaliseert de markt voor telecommunicatienetwerken en -diensten en geeft uitvoering aan de recente Europese wetgeving. Het wetsvoorstel was in 1997 ingediend en in 1998 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Jorritsma. (25.533)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd tijdens haar studie als Youth Ambassador uitgezonden naar Verenigde Staten

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.