L.C. (Leen) van Dijke

foto L.C. (Leen) van Dijke
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Voorman van de RPF en de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk timmerman en daarna werkzaam in de hout- en bouwmaterialenhandel. Zijn politieke loopbaan begon in Provinciale Staten van Zeeland, waar hij onder meer fractievoorzitter was. In 1994 opvolger van Leerling i als politiek leider van de RPF. Hield zich vooral bezig met het financieel-economisch beleid en sociale zaken. Bracht samen met het PvdA-lid Bussemaker i een initiatiefwet tot stand over zondagsarbeid. Kwam in opspraak vanwege een op zijn religeuze overtuiging gebaseerde uitspraak over homoseksuelen. Overigens in de omgang een minzaam man, die veel werk maakte van zijn Kamerlidmaatschap. Na de fusie van RPF en GPV i enige tijd eerste man van de ChristenUnie.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Voornamen (roepnaam)

Leendert Cornelis (Leen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oosterland (Zld.), 3 september 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-RPF/GPV, van 19 mei 1998 tot 13 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 28 april 1987 tot mei 1994 (gecombineerde fractie van RPF/GPV)
 • fractievoorzitter RPF Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 mei 1994 tot 13 maart 2001
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 30 januari 2003
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 maart 2001 tot 16 mei 2002 (samengevoegde fracties van RPF en GPV)
 • manager public affairs en maatschappelijk verantwoord ondernemen, bouwconcern "Volker-Wessels", van 2003 tot 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht NEF (Nationaal Energiebespaarfonds, nu: Nationaal Warmtefonds), vanaf 2014
 • voorzitter BredeStroomversnelling, vanaf februari 2015 (energietransitie woningen)

vorige (2/10)
 • voorzitter adviescommissie Omgevingswet Verkeer en Vervoer, ministerie van Infrastructuur en Milieu, van december 2012 tot januari 2016
 • lid kernteam "De Stroomversnelling", van juli 2013 tot mei 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid tijdelijke commissie Onderzoek College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1996 tot juli 1996

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Hulp aan Papoea's in nood
 • lid Comité van Aanbeveling Youth for Christ Nederland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2000 samen met Jet Bussemaker (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in omtrent gewetensbezwaren tegen het werken op zondag. Dit voorstel werd in 2003 wet. (27.224)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in mei 1999 door het Gerechtshof te 's-Gravenhage vrijgesproken van het doen van discriminerende uitlatingen over homoseksuelen. Deze uitspraak werd in januari 2001 door de Hoge Raad bevestigd. Was eerder, op 6 oktober 1998, door de rechtbank te Den Haag tot een boete van f 300 of zes dagen cel veroordeeld. Hij had in een interview met Nieuwe Revu homoseksuelen op één lijn gesteld met dieven en fraudeurs, omdat er volgens hem geen gradaties konden worden aangebracht in overtreding van één van de Tien Geboden.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was vertegenwoordiger in de autobranche. Hij was raadslid in Arnemuiden voor de CHU.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.