Mr. G.Ph. (Gerard) Helders

foto Mr. G.Ph. (Gerard) Helders
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Spaarnestad
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Minister van Zaken Overzee i voor de CHU in het laatste kabinet-Drees i en het overgangskabinet-Beel i. Doorliep een ambtelijke carrière in Nederlands-Indië en was onder meer gemeenteraadslid in Bandoeng en Batavia voor de Christelijk Staatkundige Partij. Na 1945 ambtenaar van het ministerie van Financiën en directeur van Nationale Trust Maatschappij. Had als minister onder meer te maken met de opbouw van het bestuur in Nieuw-Guinea. Na zijn ministerschap zestien jaar lid van de Raad van State.

CHU
in de periode 1957-1975: minister, lid Raad van State

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Gerardus Philippus (Gerard)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 9 maart 1905

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 6 januari 2013

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CSP (Christelijk Staatkundige Partij) (in Nederlands-Indië)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/14)

 • plaatsvervangend hoofd afdeling Juridische Zaken en Bewindvoering, ministerie van Financiën, van 1 april 1946 tot 1 februari 1948
 • hoofd fiscale zaken, Nederlands-Indische Handelsbank (later Nationale Trust Maatschappij) te Amsterdam, van 1 februari 1948 tot 1 januari 1949
 • directeur Nationale Trust Maatschappij te Amsterdam, van 1 januari 1949 tot 16 februari 1957
 • minister van Zaken Overzee, van 16 februari 1957 tot 19 mei 1959 (benoemd bij K.B. van 13 februari 1957)
 • lid Raad van State, van 1 augustus 1959 tot 1 september 1975 (benoemd bij K.B. van 3 juli 1959)

gevangenschap/internering
geïnterneerd Japans gevangenkamp, van 1942 tot 1945

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met de uitvoering van het Statuut voor het Koninkrijk en met de aangelegenheden betreffende Suriname, de Nederlands Antillen en Nieuw-Guinea. De internationale aspecten van het Nieuw-Guineabeleid werden echter behartigd door Buitenlandse Zaken.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid Commissie Premiedruk Sociale Verzekering, van maart 1967 tot februari 1970
 • voorzitter College van Advies voor de Kinderbescherming, omstreeks 1967 en nog in 1971

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid afdeling Zaken Overzee (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Op 6 november 1957 kwam het tot een Australisch-Nederlandse verklaring over het bestuur van Nieuw-Guinea. Daardoor werden er Australische en Nederlandse liaison-officieren gestationeerd op Nieuw-Guinea, kwam er een speciale attaché in Canberra voor Nieuw-Guineazaken en werd het ambtelijk overleg geïntensiveerd.
 • Verleende financiële steun aan de ontwikkeling van de landbouw in Suriname, met name in het district Nickerie
 • Bevorderde in 1958 het vertrek van J. van Baal en de benoeming van P.J. Platteel tot Gouverneur van Nieuw-Guinea

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verrichtte in 1958 als minister van Zaken Overzee in het Feyenoord-stadion de aftrap voor de interlandvoetbalwedstrijd Nederland-Curaçao
 • Was tijdens de formatiepoging van De Quay in april 1959 de beoogde minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en was bereid toe te treden tot het kabinet

uit de privésfeer
 • Was van 21 augustus 2012 tot aan zijn overlijden de oudste Nederlandse man

verkiezingen
 • Stond in 1959 vijftiende op de CHU-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
P.J. Drooglever, "Liever juridisch maatwerk dan het politieke gewoel. Gerard Helders (1905-2013)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, 165

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.