J.J.A. (Jules) Schagen van Leeuwen

foto J.J.A. (Jules) Schagen van Leeuwen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Marineofficier en partijloze minister van Marine, die in 1947 uit het kabinet-Beel I i stapte, omdat hij vond dat te veel werd toegegeven aan de eisen van de Republiek Indonesia. Werd in Zuid-Afrika geboren waar zijn vader procureur was. Betrokken bij het neerslaan van een communistische opstand in West-Java en bij de marine deskundig geworden in antiluchtvuurleiding voor marineschepen. Trad op verzoek van de Marine toe tot de directie van NV Hazemeyer om de Nederlandse belangen veilig te stellen. Kreeg in 1940 bevel naar Engeland uit te wijken en werd in Londen belast met zorg voor het Nederlandse marinematerieel. In politiek opzicht tamelijk conservatieve man.

partijloos
in de periode 1946-1947: minister

1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Pretoria (Z.-Afr.), 28 augustus 1896

overlijdensplaats en -datum
Ambt-Delden (Ov.), 1 juni 1976

2.

Partij/stroming

stroming(en)
confessioneel/conservatief (noemde zichzelf een sociaal voelende conservatief, navolger van de antirevolutionaire minister Talma)

partij(en)
partijloos

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/17)

 • minister van Marine, van 7 augustus 1946 tot 25 november 1947
 • terug in werkelijke dienst, van december 1947 tot 1 maart 1948
 • directeur N.V. Hazemeyer's Fabriek van Electrische Signaal-Apparaten (sinds 1948 B.V. Hollandse Signaal Apparatenfabriek) te Hengelo (Ov.), van mei 1948 tot 1 januari 1957

officiersrangen (2/4)
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, van 1 september 1929 tot 1 maart 1936
 • schout-bij-nacht titulair, vanaf 30 april 1955 (bij K.B. van 19 april 1955, nr.37)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. "Olie-Scheepvaart" te Rotterdam
 • adviseur afdeling militaire zaken bij de Verenigde Naties, omstreeks 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Demobiliseerde per 1 januari 1947 de dienstplichtigen bij de Marine die sinds mei 1940 in dienst waren geweest

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verzette zich tegen de samensmelting van de ministeries van Marine en Oorlog
 • Veroordeelde in 1946 de openbaarmaking door vice-admiraal Helfrich, bevelhebber van de zeestrijdkrachten, van een gesprek dat hij samen met chefstaf H.J. Kruls had met koningin Wilhelmina om hun zorgen te uitten over de toestand in Nederlands-Indië
 • Hardliner in het Nederlands-Indonesische conflict. Trad af, omdat hij vond dat Nederland te afwachtend optrad tegen de Republiek Indonesia. Een nota van hem waarin hij op een krachtiger Nederlands optreden aandrong, werd op 22 september 1947 in een kabinetszitting als zijnde niet opportuun ter zijde gelegd.

uit de privésfeer (3/5)
 • Werd op 12 juni 1919 tot Nederlander genaturaliseerd
 • Studeerde in 1919 aan het K.I.M. tegelijk af met H.C.W. Moorman
 • Ontsnapte in mei 1940 aan krijgsgevangenschap en kwam op 17 mei in Engeland aan

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.