H. (Heije) Schaper

foto H. (Heije) Schaper
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Luchtmachtofficier, die in 1966 als partijloze deskundige in het kabinet-Cals de overleden KVP'er Borghouts opvolgde als staatssecretaris voor de luchtmacht. Onverschrokken Friese oorlogsvlieger, die in oktober 1940 met een watervliegtuig Nederlanders van het Tjeukemeer trachtte op te pikken om ze naar Engeland te kunnen brengen. Bij een aanval op een Duits konvooi neergeschoten en krijgsgevangene gemaakt. Onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Was na de oorlog commandant van de Marine Luchtvaartdienst in Indië en later Chef van de Luchtmachtstaf. Evenwichtig en zakelijk vakman.

partijloos
in de periode 1966: staatssecretaris

1.

Voornaam (roepnaam)

Heije (Heije)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Joure (gem. Haskerland, Frl.), 8 september 1906

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 mei 1996

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/18)

  • chef Militaire Huis van de Koningin, van 1963 tot 22 juni 1966
  • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Luchtmacht), van 22 juni 1966 tot 5 april 1967
  • adjunct-generaal en chef Militaire Huis van H.M. de Koningin, van april 1967 tot februari 1976

gevangenschap/internering
krijgsgevangene kamp "Stalag Luft III" in Opper-Silezië, van mei 1942 tot mei 1945

officiersrangen (2/6)
  • generaal-majoor Koninklijke Luchtmacht, van 1 november 1954 tot 1 november 1956
  • luitenant-generaal Koninklijke Luchtmacht, van 1 november 1956 tot 1 maart 1964

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/5)

  • kanselier der Nederlandse Ridderorden, van 1976 tot 1981
  • adjudant in buitengewone dienst van H.M. koningin Juliana, vanaf februari 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Voerde in de Tweede Kamer alleen in december 1966 het woord bij de behandeling van de begroting van Defensie voor 1967. Zijn inbreng besloeg nog geen volledige kolom in de Handelingen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.