C.N. (Cor) van Dis jr.

foto C.N. (Cor) van Dis jr.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bescheiden, beminnelijk en blijmoedig SGP-Tweede Kamerlid. Kwam in 1971 in de Kamer toen zijn vader i, die jarenlang het 'gezicht' van de SGP was geweest, overstapte naar de Eerste Kamer. Liet het SGP-geluid vooral horen bij beschouwingen over financiën, economische zaken, sociale zaken, buitenlandse zaken en defensie. Was overigens een matig spreker. Maakte deel uit van de RSV-enquêtecommissie i en van de enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale zekerheid i. Trad vanaf 1989 vooral in ochtendvergaderingen vaak op als fungerend Kamervoorzitter. Pleitbezorger van beperking van dierproeven. Ook toen hij nestor van de Tweede Kamer was geworden, bleef hij Van Dis jr.

SGP
in de periode 1971-1994: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelis Nicolas (Cor)

geboorteplaats en -datum
Huis ter Heide (gem. Zeist), 22 maart 1923

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 9 april 1994

2.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • ambtenaar afdeling begrotingszaken, ministerie van Financiën, van 1 januari 1946 tot 1 mei 1951
 • ambtenaar Rijksaccountantsdienst te Rotterdam, van 1 mei 1951 tot 11 mei 1971
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 1 september 1958 tot 18 augustus 1972
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 3 juni 1970 tot 2 juni 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 9 april 1994

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

 • lid bestuur Christelijke Scholengemeenschap "Guido de Bres" te Rotterdam
 • lid bestuur Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs te Gouda, omstreeks december 1982 tot april 1994 (onbetaald)

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het rapport van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 januari 1990 tot 1 mei 1990
 • lid parlementaire enquêtecommissie inzake het functioneren van uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 september 1992 tot 9 april 1994

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder financiën, economische zaken, sociale zaken, defensie en buitenlandse zaken van de SGP-Tweede Kamerfractie
 • Een door hem in 1985 ingediende motie over een verbod van dierproeven ten behoeve van de cosmetica-industrie werd verworpen, omdat CDA en VVD tegen stemden.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1986 gepasseerd voor het lijsttrekkerschap van de SGP bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • Nam verschillende malen het voorzitterschap van de Tweede Kamer waar, met name in de periode 1989-1993
 • Was vanaf november 1993 vanwege ziekte afwezig

uit de privésfeer
 • Ondergedoken, van 1944 tot 1945
 • Was vanaf november 1993 afwezig vanwege ziekte

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer? (1988)
 • "C.N. van Dis (1923-1994); Kundig Kamerlid", NRC Handelsblad, 11 april 1994
 • "SGP'er opereerde vooral op de achtergrond. C.N. van Dis 1923-1994", Trouw, 12 april 1994

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.