Dr. G.J. (Hans) Wijers

foto Dr. G.J. (Hans) Wijers
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ambiteuze management-consultant, die als D66'er een succesvol minister van Economische Zaken was in het eerste kabinet-Kok i. Verantwoordelijk voor de verruiming van de winkeltijden en voor het besluit (op termijn) de kerncentrales Borsele en Dodewaard te sluiten. Meer strateeg dan politicus. Weigerde in 1998 na vier jaren ministerschap het lijsttrekkerschap van D66, omdat hij voorrang wilde geven aan zijn gezin en trok zich terug uit de politiek. Vervolgde daarna zijn carrière in het bedrijfsleven als topman van Akzo Nobel. Pragmatisch en sociaal vaardig man, die als minister soms Haagse rituelen doorbrak.

D66
in de periode 1994-1998: minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Gerardus Johannes (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Oostburg, 11 januari 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1976 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • minister van Economische Zaken, van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • voorzitter Raad van Bestuur verf- en chemieconcern "AkzoNobel", van 1 mei 2003 tot 1 mei 2012
 • lid bestuur (non-executive) GlaxoSmithKline, van 2013 tot 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Raad van Commissarissen ING Groep N.V., vanaf 1 mei 2018
 • lid Raad van Commissarissen HAL Holding

vorige (2/22)
 • lid commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland, van december 2015 tot 2 juni 2016
 • lid Raad van Commissarissen ING Bank, van 1 september 2017 tot 1 mei 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/9)
 • Besloot in 1997 samen met minister Sorgdrager tot een 'nationale hersteloperatie' om een verzuim tegen de EG-regels goed te maken. Op grond van het zgn. Securitel-arrest door het Europese Hof van Justitie bleek dat - net als in veel andere Europese landen - honderden wettelijke regels formeel niet van kracht waren, omdat de in 1983 ingevoerde Europese meldingsplicht was verzuimd. Via spoedwetgeving werden deze wetten alsnog genotificeerd. (25.389)
 • Leidde in februari 1998 een handelsmissie naar China

als bewindspersoon (wetgeving) (2/8)
 • Bracht in 1997 een nieuwe Mededingingswet (Stb. 242) tot stand. Het misbruiksysteem wordt vervangen door een algemeen verbod op kartels. Misbruik van economische machtsposities wordt verboden. Er komt een Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) die toezicht houdt op naleving van de wet. (24.707)
 • Bracht in 1998 een nieuwe Elektriciteitswet (Stb. 427) ter vervanging van de Elektriciteitswet 1989 tot stand. Afnemers van elektriciteit krijgen (op termijn) de vrijheid in de keuze van leverancier en de elektriciteitsmarkt wordt geliberaliseerd; ook buitenlandse leveranciers krijgen toegang tot de Nederlandse elektriciteitsmarkt. (25.621)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Deelde in Rotterdam aan de Erasmus Universiteit zijn kamer met dr. Bert de Vries, de latere leider van het CDA en minister van Sociale Zaken.
 • Verving vanaf 1995 in het woensdagse Torentjesoverleg tussen premier, vicepremiers en drie fractievoorziters Hans van Mierlo, als die vanwege bezigheden als minister van Buitenlandse Zaken verhinderd was
 • Op 29 juni 1995 legde minister-president Kok in de Tweede Kamer een verklaring af over de belangen van Wijers in Wijers Consultancy N.V.

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is gynaecologe

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.