Dr. F. (Floor) Wibaut

foto Dr. F. (Floor) Wibaut
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Amsterdamse oogarts, zoon van de 'grote' Amsterdamse wethouder F.M. Wibaut i. Tussen 1945 en 1958 met onderbrekingen vier periodes Eerste Kamerlid. Deed als oogarts baanbrekend wetenschappelijk werk bij het bestrijden van oogziekten. Was in de oorlog actief in het artsenverzet en vervulde later functies op het gebied van de volksgezondheid. Vooral de functie van secretaris-penningmeester van de Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst was daarbij van betekenis. In de Eerste Kamer was volksgezondheid eveneens het terrein waarmee hij zich vooral bezighield.

SDAP, PvdA
in de periode 1945-1958: lid Eerste Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Florentinus (Floor)

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 31 mei 1887

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 7 mei 1974

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • assistent oogheelkunde te Leiden, van 1911 tot 1913
 • oogarts te Amsterdam, van 1913 tot 1954
 • assistent in de polikliniek van Prof. Zeeman, van 1916 tot 1918
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 23 juli 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 mei 1947 tot 27 juli 1948
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 december 1949 tot 9 februari 1950
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 4 april 1951 tot 3 juli 1956
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 31 juli 1956 tot 16 mei 1958

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • medisch medewerker dagblad "Het Parool", van 1955 tot 1968
 • enige functies op sociaal terrein

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid KNMG

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volksgezondheid van de PvdA-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verving van december 1949 tot februari 1950 tijdelijk de zieke Van Walsum als Eerste Kamerlid in verband met de stemming over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië
 • Nam in 1958 vanwege persoonelijke redenen ontslag als Eerste Kamerlid

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was een kleindochter van J.N. Bastert, Tweede Kamerlid en minister
 • Tijdens de oorlog actief in het artsenverzet

verkiezingen
 • Was in 1946, 1948, 1951 en 1955 kandidaat in en werd gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland
 • Werd in 1956 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.