Dr. G.M.J. (Gerard) Veldkamp

foto Dr. G.M.J. (Gerard) Veldkamp
bron: Fotoarchief Spaarnestad
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Krachtdadig KVP-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid die belangrijke wetgeving tot stand bracht, zoals de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet, de Wet sociaal minimum, de Wet op de Arbeidsongeschiktheid en de Wet Werkloosheidsvoorziening. Was na leraar, ambtenaar en raadslid te zijn geweest als 31-jarige al staatssecretaris van Economische Zaken. Bracht in die functie de eerste Middenstandsnota uit. In 1961 volgde hij de zwakke minister Van Rooy i op en loodste hij direct bekwaam de Kinderbijslag door het parlement. Had goede banden met de vakbeweging, maar weinig vrienden in de kabinetten waarvan hij deel uitmaakte. Voorstander van samenwerking met de PvdA. Zeer bekwame wetgever, maar ook een onbehouwen doordouwer in discussies en regelmatig het middelpunt van kabinetsruzies.

KVP
in de periode 1952-1967: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Gerardus Matheüs Johannes (Gerard)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 27 juni 1921

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 15 september 1990

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • wetenschappelijk adviseur, ministerie van Sociale Zaken, van 1950 tot 1952
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met middenstand en toerisme), van 10 oktober 1952 tot 17 juli 1961 (na 1959 ook o.a. prijsbeleid)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 maart 1959 tot 19 mei 1959
 • minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 17 juli 1961 tot 5 april 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 1963 tot 24 juli 1963
 • bijzonder hoogleraar Leer der sociale zekerheid, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1978 tot 1 september 1986 (vanwege de Stichting Mr. H.P.L.C. de Kruyff-Fonds)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/18)

 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Egidius Janssen" te Belfeld, tot september 1990
 • adviseur Stichting Mr. H.P.L.C. de Kruyff-Fonds, vanaf 1 september 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/10)
 • Diende in 1966 de ontwerp-Wet Sociale Werkvoorziening in. Dit voorstel werd in 1967 door zijn opvolger Roolvink in het Staatsblad gebracht. (8.609)
 • Diende in 1966 samen met staatssecretaris Bartels een wetsvoorstel volksverzekering tegen ziektekosten in. Het wetsvoorstel werd in maart 1967 ingetrokken. (8.730)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/27)
 • Bracht in 1965 samen met staatssecretaris Hoefnagels de Algemene Premiespaarwet (Stb. 448) tot stand, die het sparen door mensen met een inkomen onder de f 15.000 moet bevorderen. Het wetsvoorstel was in 1963 mede-ingediend door staatssecretaris Van den Berge. (7.024)
 • Bracht in 1966 de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) tot stand (Stb. 84), die de Ongevallenwet 1921, Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en Zeevaartongevallenwet, alsmede de Invaliditeitswet, de Mijnwerkersinvaliditeitswet en de Interimwet invaliditeitstrentetrekkers verving door één verzekering voor loontrekkenden. Arbeidsongeschikten ontvingen uitkering na een jaar ziekte; de hoogte was afhankelijk van de invaliditeitsklasse waarin men was ingedeeld. De premie werd opgebracht door werknemers en werkgevers. Met de uitvoering werden de bedrijfsverenigingen belast. Daarnaast werd er een Gemeenschappelijke Medische Dienst in het leven geroepen, die onder meer arbeidsongeschiktheid moest beoordelen en moest helpen bij revalidatie en re-integratie. Het wetsvoorstel was in 1963 door hem ingediend. De wet trad op 1 januari 1967 in werking. (7.171)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • In het kabinet-De Quay was hij tevens verantwoordelijk voor het beleid rond de eventuele invoering van reclame-t.v.
 • Behoorde in juni 1963 tot de 12 leden van de KVP-fractie die de keuze van formateur (en KVP-fractievoorzitter) De Kort voor een coalitie met de VVD afwezen
 • Een door hem voorgestelde eigen bijdrage van ziekenfondsverzekerden voor ziekenhuisverpleging werd bekend als 'Tientje van Veldkamp'; de maatregel ging uiteindelijk niet door.

uit de privésfeer
 • Grondlegger van de studierichting socialezekerheidswetgeving aan de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg

anekdotes en citaten
 • Werd als minister door vicepresident Beel van de Raad van State op het matje geroepen, omdat Beel meende dat Veldkamp door de vele nota's van wijzigingen op wetsvoorstellen de advisering door de Raad van State omzijlde.

verkiezingen
 • Stond in 1952 bij de Tweede Kamerverkiezingen op een niet-direct verkiesbare plaats

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De jonge grijsaard"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.