J.C. Rijk

foto J.C. Rijk
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Conservatief negentiende-eeuws politicus, die zijn hele leven aan de Marine was verbonden. Begon daar in 1799 als vrijwilliger en eindigde als vice-admiraal. Was van eenvoudige komaf en ontwikkelde zich door zelfstudie tot een bekwame hydrograaf en marineofficier. Was adjudant van enkele vice-admiraals, vervulde vele commandantschappen en was directeur van het loodswezen en commandant van de marineopleiding in Medemblik. Het gunstige verloop van zijn loopbaan dankte hij mede aan zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij. Was drie jaar Gouverneur van Suriname en onder Willem II minister van Marine. Bleef die post ook na de liberale omwenteling van 1848 nog enige tijd bekleden. Na de aprilbeweging van 1853 als conservatief tot Kamerlid voor Den Haag gekozen. Beminnelijk man, die gezien was bij de marine.

conservatief, regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1843-1854: lid Tweede Kamer, minister, Gouverneur van Suriname

1.

Voornamen

Jules Constantijn

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wetzlar (Duitsland), 13 januari 1787

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 mei 1854

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (9/26)

 • commandant Zr.Ms. linieschip "De Zeeuw", van 1833 tot 1 april 1835 (reisde naar Sint Petersburg, Stockholm, Kopenhagen en Portsmouth)
 • commandant KIM (Koninklijk Instituut der Marine) te Medemblik, van 1 april 1835 tot 16 juli 1839
 • Gouverneur-Generaal van de West-Indische bezittingen, van 16 juli 1839 tot 1 januari 1842
 • directeur-generaal der Marine, van 1 januari 1842 tot 18 juni 1843 (wegens uitlandigheid van Rijk als Gouverneur-Generaal van de West-Indische bezittingen nam secretaris-generaal jhr. J.J. Quarles van Ufford het departement waar van 1 januari tot 2 juni 1842)
 • minister van Marine, van 18 juni 1843 tot 25 maart 1848
 • tijdelijk minister van Marine, van 25 maart 1848 tot 21 november 1848
 • tijdelijk minister van Koloniën, van 25 maart 1848 tot 21 november 1848
 • minister van Marine, van 21 november 1848 tot 15 september 1849
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1853 tot 2 mei 1854 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)

officiersrangen (2/5)
 • schout-bij nacht, van 1838 tot 1839
 • vice-admiraal

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Werd in 1830 als marineofficier naar Antwerpen gezonden in verband met de Belgische opstand
 • Stond in 1848 in het kabinet aanvankelijk aan de zijde van Schimmelpenninck en Nepveu, maar steunde uiteindelijk niet hun voorstellen voor invoering van een staatsbestel naar Brits model
 • Trad in 1849 af als minister vanwege gezondheidsredenen (voetjicht)

uit de privésfeer
Verrichtte wetenschappelijk zeer verdienstelijk werk op hydrografisch gebied

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.