J. Reijers

foto J. Reijers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Conservatief christelijk-historisch senator, die in de naoorlogse periode zowel de Indiëpolitiek als het zuiveringsbeleid fel bestreed; het laatste niet altijd met instemming van zijn partij. Aanvankelijk volgeling van Groen van Prinsterer i en Kuyper i, maar na een kerkelijk conflict christelijk-historisch. Was na de christelijke lagere school en zelfstudie werkzaam in de tuinbouw en succesvol in de zaadhandel. In Zwijndrecht enige jaren wethouder en daarna burgemeester in twee Utrechtse plattelandsgemeenten.

CHU
in de periode 1946-1963: lid Eerste Kamer

1.

Voornaam

Johannes

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Werkendam (N.Br.), 21 maart 1887

overlijdensplaats en -datum
Lopik, 5 juni 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 1919
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 1919

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • wethouder (van sociale zaken en onderwijs) van Zwijndrecht, van 6 september 1927 tot 1 februari 1935
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 22 november 1932 tot 1 februari 1935
 • burgemeester van Kamerik, van 1 februari 1935 tot 1 april 1952 (herbenoemd 1 juli 1946)
 • burgemeester van Zegveld, van 1 februari 1935 tot 1 april 1952 (herbenoemd 1 juli 1946)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • lid bestuur Stichting Rijksbehoud, vanaf 8 juni 1950
 • voorzitter waterleidingbedrijf "De Elf Gemeenten", vanaf april 1952 (nog in 1960)

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1960 tot 11 januari 1961

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer over uiteenlopende zaken, zoals buitenlandse zaken, binnenlandse zaken, volkshuisvesting, justitie en defensie

opvallend stemgedrag (0/7)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in mei 1948 afwezig bij de stemming over het voorstel in eerste lezing die grondwettelijk een nieuw staatsverband met Indonesië mogelijk moest maken
 • Stuurde in 1952 vanaf zijn ziekbed een scherpe nota aan de Eerste Kamer over de zaak-Menten. Hij beschuldigde autoriteiten ervan miljoenen guldens aan schilderijen en tapijten te hebben verduisterd.
 • In oktober 1961 één van de 12 parlementsleden, die een verklaring ondertekenden waarin 200 personen aandrongen op het nakomen door Nederland van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht van Nieuw-Guinea

uit de privésfeer
 • Toen hij slechts één jaar was, verloor hij al beide ouders. Hij groeide op in een tuindersgezin
 • Zat tijdens de bezetting begin 1944 zes weken in Utrecht in gevangenschap

anekdotes en citaten
 • Hij was zowel burgemeester van Zegveld, waar hij woonde, als van Kamerik. Om zich van zijn woning naar Kamerik te verplaatsen bracht hij in 1941 f 12,50 in rekening bij de gemeente Zegveld. Er was geen openbaar vervoer en hij moest zelfs de provinciegrens overschrijden om er te komen. De commissaris der provincie Utrecht schrapte die post, omdat reiskosten binnen een gemeente niet gedeclareerd mochten worden. De secretaris-generaal van Binnenlandse zaken (die in de bezettingstijd de hoogste autoriteit was) vernietigde dit besluit, omdat de kosten in het belang der gemeente waren gemaakt.

verkiezingen
 • Werd in 1946, 1948, 1952, 1955 en 1956 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.