Mr. R. (Rommert) Pollema

foto Mr. R. (Rommert) Pollema
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaand en invloedrijk CHU-politicus, met name in Friesland. Had in zijn partij invloed door zijn journalistieke werk. Advocaat in Leeuwarden. Lange tijd senator (1928-1965). Was door een verkeersongeluk in zijn jeugd gehandicapt aan zijn handen en werd altijd vergezeld door zijn echtgenote die als zijn secretaresse optrad. Zoon van een antirevolutionair Tweede Kamerlid. Keerde zich in 1949 vanwege staatsrechtelijke bezwaren tegen de soevereiniteitsoverdracht i aan Indonesië. Had een afkeer van fractiedwang en was voorstander van een nationaal kabinet. Veroorloofde zich in debatten regelmatig grapjes en naar hem werd als regel met plezier geluisterd, maar hij kon ook wel emotioneel reageren als in zijn ogen de Grondwet werd geschonden.

CHU
in de periode 1928-1965: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Voornaam (roepnaam)

Rommert (Rommert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijland (gem. Wymbritseradeel, Frl.), 19 april 1890

overlijdensplaats en -datum
Leeuwarden, 9 februari 1965

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • leraar Rijks Hogere Burgerschool te Steenwijk, van 1 september 1924 tot 1925
 • leraar staatswetenschappen, Christelijke Hogere Burgerschool te Heerenveen, van 1 september 1924 tot juli 1955
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 1928 tot 9 februari 1965
 • fractievoorzitter CHU Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 april 1959 tot 9 februari 1965

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • adviseur Friesche Waterschapsbond (omstreeks 1940)
 • lid College voor de Visscherijen, omstreeks 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-woordvoerder van de CHU in de Eerste Kamer. Hield zich verder ook bezig met buitenlandse zaken, justitie, sociale zaken en waterstaat.

opvallend stemgedrag (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd getypeerd als aanhanger van de Fries-Christelijk Historische richting
 • Gehandicapt aan beide handen sinds verkeersongeluk rond 1919
 • Zijn schoonvader was burgemeester van Hemelumer Oldepherd (1893-1906) en van Wymbritseradeel (1906-1931)

verkiezingen
 • In 1923 kandidaat in en in 1929, 1935, 1937, 1946, 1948, 1952, 1955 en 1956 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.