Drs. E. (Erwin) Nypels

foto Drs. E. (Erwin) Nypels
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Met dank overgenomen van Parlement.com.

D66-Tweede Kamerlid en kortstondig minister. Deskundig op het gebied van de volkshuisvesting en de pensioenen. Was voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Pleitte jarenlang voor wettelijke bestrijding van pensioenbreuk, en kwam daartoe met een initiatiefwetsvoorstel. Bracht ook via een initiatiefwet een regeling voor deelnemersraden bij pensioenfondsen tot stand. Was voor hij in 1967 D66-Tweede Kamerlid werd bedrijfseconoom bij de PTT en twee jaar voorzitter van de JOVD i. Na zijn politieke loopbaan voorzitter van de vakbond voor middelbaar en hoger personeel. Sprak met een krachtig stemgeluid. Stond goed aangeschreven als een betrokken Kamerlid en minister.

D66
in de periode 1967-1989: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Erwin (Erwin)

geboorteplaats en -datum
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 1 augustus 1933

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), van 1954 tot oktober 1966
 • D'66 (Democraten 1966), van 24 oktober 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • bedrijfseconoom (rang: referendaris), Centrale directie der PTT (Post Telegraaf Telefoondienst), van 1961 tot 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 7 december 1972
 • directeur Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66, van 1973 tot 1975
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2 april 1974 tot 29 mei 1982
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 29 mei 1982 tot 4 november 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 14 september 1989
 • voorzitter VHP, vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel, van 25 september 1990 tot 1 maart 1994
 • lid algemeen bestuur MHP, vakcentrale voor Middelbaar en Hoger personeel, van 25 september 1990 tot 1 maart 1994

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/10)
 • voorzitter NBP (Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen), van mei 1998 tot 2003
 • voorzitter NVOG-fractie raad van advies, later deelnemersraad, pensioenfonds ABP, van 1999 tot 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 september 1981 tot 14 september 1989
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 september 1986 tot 14 september 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/13)
 • Interpelleerde op 19 juni 1983 staatssecretaris Brokx over de hoogte van de individuele huursubsidie per 1 juli voor bejaarden in wooncentra met aangepaste dienstverlening
 • Was in 1984 en 1985 woordvoerder bij de debatten over de conclusies van de enquêtecommissie RSV
 • Diende in 1985 een initiatiefwetsvoorstel in inzake vertegenwoordiging van gepensioneerden in pensioenfondsbesturen. Dit voorstel kreeg geen steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Wel voldoende steun kreeg een aan het oorspronkelijke voorstel toegevoegde onderdeel met betrekking tot bij pensioenfondsen in te stellen adviserende deelnemersraden, waarin naast de werknemers ook de gepensioneerden vertegenwoordigd moeten zijn. Dit voorstel werd in 1989 wet. (19.008)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Was op verzoek van de Jonge Democraten in 1986 opnieuw kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen; na hun voorkeursactie werd hij toen voor de zevende maal gekozen in de D66-fractie
 • Stelde samen met F.H.W. Brouwer in 2008 een voorontwerp van wet op over het recht voor gepensioneerden op medebestuur van hun pensioenfondsen. Dit voorontwerp vormde de basis van het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Blok (VVD) dat in datzelfde jaar werd ingediend en in april 2012 tot wet werd verheven. Samen met Brouwer en drs. M.P. Broekhuijsen trad hij tevens op als adviseur van de beide initiatiefnemers bij de behandeling van hun voorstel in de beide Kamers.
 • Het in (maart) 2020 opgerichte steunfonds voor de Jonge Democraten kreeg de naam "Erwin Nypels Stichting"

uit de privésfeer
 • Hij is vegetariër
 • Een neef van zijn vader was raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 • Onderhield van oktober 2006 tot augustus 2013 de website Documentatie medezeggenschap gepensioneerden (www.nypels.nl)

verkiezingen
 • Was in 1995 D66-kandidaat voor de Eerste Kamer, maar werd niet gekozen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • "De badmuts" (bijnaam in journalistieke kring)
 • "De fluwelen drilboor" (bijnaam op het ministerie van Volkshuisvesting)
 • "de laatste volkstribuun" (bijnaam die Kamervoorzitter Dolman hem gaf vanwege zijn krachtige stemgeluid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Ned. Patriciaat, 1933
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.