P. (Piet) Nolting

foto P. (Piet) Nolting
bron: Onze Afgevaardigden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Amsterdamse biljartmakersgezel, die in 1897 als één van de eerste arbeiders voor de Radicale Bond Tweede Kamerlid werd. Bestuurslid van het Algemeen Nederlands Werkliedenverbond. Zette zich als Kamerlid (na 1901 voor de VDB) in voor het gemeentepersoneel en de politie. Sprak zijn in het algemeen niet al te lange redevoeringen met een onvervalst Amsterdams accent uit. Jarenlang lid van de Amsterdamse gemeenteraad en populair in zijn district en in zijn stad.

Radicale Bond, VDB
in de periode 1897-1909: lid Tweede Kamer

1.

Voornaam (roepnaam)

Pieter (Piet)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 juli 1852

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 6 juli 1923

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Radicale Bond, van 6 november 1892 tot maart 1901
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), vanaf 17 maart 1901

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • biljartballenmaker (sinds halverwege jaren negentig)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1897 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Amsterdam VIII)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 3 juli 1907 tot 1 juli 1913 (voor het kiesdistrict Amsterdam VIII)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • voorzitter Koninklijk mannenkoor "Kunst na Arbeid" te Amsterdam (oprichter)
 • medewerker radicale blad "Radicale Hervorming"

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorzitter Koninklijk mannenkoor "Kunst na Arbeid" te Amsterdam
 • erevoorzitter Bond van Amsterdamsche Zangverenigingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over arbeidszaken en over de belangen van werklieden bij de artillerie-inrichting, posterijen en 's Rijks munt

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Pleitbezorger van goed volksonderwijs in Amsterdam
 • Weigerde in 1907 een ridderorde
 • Werd na het verlies van zijn Kamerzetel door partijgenoten financieel ondersteund

uit de privésfeer
Werd in Amsterdam onder grote belangstelling begraven

verkiezingen (3/7)
 • Werd in 1909 in het district Amsterdam VIII verslagen door W. de Vlugt (arp)
 • Werd in 1913 in het district Amsterdam VIII in de eerste verkiezingsronde verslagen door A.B. Kleerekoper (sdap) en W. de Vlugt (arp)
 • Was in 1918 zevende op de VDB-kandidatenlijst in de westelijke provincies, maar werd ondanks ruim 4000 voorkeurstemmen in de kieskring Amsterdam niet herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.