J.C. Jansen

foto J.C. Jansen
bron: Onze Afgevaardigden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ingenieur bij de Marine, die in het kabinet-Van Tienhoven i minister van Marine was. Hij was meer technocraat dan politicus, maar steunde wel met overtuiging het kiesrechtvoorstel van Tak i. Kwam in 1892 met een vlootplan, waardoor nieuwbouw bij de marine stelselmatiger plaatsvond dan voorheen. Werd in het kabinet-Pierson i opnieuw minister en kwam toen met bouwplannen, die verder gingen dan die van zijn voorganger. Vanwege verzet in de Tweede Kamer daartegen trad hij al na een half jaar af. In 1905 keerde hij in de landspolitiek terug als liberaal Tweede Kamerlid voor een Haags district. Als Kamerlid sprak hij bijna alleen over de marine. Was ook enige jaren wethouder van Den Haag. Stille werker en beminnelijk man.

Liberale Unie
in de periode 1891-1918: lid Tweede Kamer, minister

1.

Voornamen

Joannes Coenraad

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 december 1840

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 maart 1925

3.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/19)

 • minister van Marine, van 21 augustus 1891 tot 9 mei 1894
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, van 21 maart 1894 tot 9 mei 1894 (na het aftreden van minister Van Tienhoven)
 • minister van Marine, van 27 juli 1897 tot 20 december 1897
 • minister van Oorlog ad interim, van 27 juli 1897 tot 31 juli 1897 (in afwachting van de beëdiging van K. Eland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage III)
 • wethouder (van bedrijven) van 's-Gravenhage, van 29 juni 1908 tot 4 september 1917
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, van 1 mei 1911 tot 1 augustus 1911 (na het vertrek van E.C. baron Sweerts de Landas)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • algemeen voorzitter Haagsche poliklinieken
 • voorzitter Haags Comité voor Volksfeesten

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juli 1917 tot november 1917
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1918 tot juli 1918

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vrijwel uitsluitend over marine-aangelegenheden, maar een enkele keer ook over zaken betreffende zijn kiesdistrict

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Ontwierp in 1892 een vlootplan, waarvan drie kruisers ('Kortenaer', 'Evertsen' en 'Piet Hein') in aanbouw werden genomen

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in 1897 af als minister, na de aanneming van een amendement om de gelden voor de bouw van een vierde panterschip van de begroting af te voeren

uit de privésfeer
Zijn vader was referendaris bij de Algemene Rekenkamer

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1913 J.G. Suring (rk)
 • Versloeg in 1917 jhr. J.O. de Jong van Beek en Donk (comité anti-grondwetsherziening) en L.L.H. de Visser (sdp)
 • Was in 1918 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.