Mr. R.G.A. (René) Höppener

foto Mr. R.G.A. (René) Höppener
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Roermondse katholieke politicus en bestuurder met een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Werd al op zijn vierentwintigste raadslid. Aanvankelijk advocaat, docent en rechter. In Roermond wethouder en na de oorlog gedeputeerde van Limburg. Werd in 1956 in het kabinet-Drees IV i staatssecretaris voor omroepzaken, kunst en jeugd onder minister Cals i. Was net als Cals actief geweest in de padvinderij. Na zijn aftreden burgemeester van zijn woon- en geboorteplaats. In de periode 1963-1969 woordvoerder culturele zaken van de KVP in de Eerste Kamer. Had vele functies op maatschappelijk gebied.

KVP
in de periode 1956-1969: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
René Gijsbertus Antonius (René)

geboorteplaats en -datum
Roermond, 9 juli 1903

overlijdensplaats en -datum
Roermond, 24 augustus 1983

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/14)

 • wethouder van Roermond, van 10 november 1945 tot 19 juni 1946
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Roermond, van 21 november 1945 tot 2 september 1946
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 19 juni 1946 tot 12 november 1956
 • lid Gedeputeerde Staten van Limburg, van 19 juni 1946 tot 12 november 1956 (onder meer belast met ruilverkavling, recreatie en cultuur)
 • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (onder andere belast met omroep, jeugd en cultuur), van 12 november 1956 tot 19 mei 1959 (benoemd bij K.B. van 29 oktober)
 • burgemeester van Roermond, van 1 januari 1960 tot 1 augustus 1968
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 16 september 1969

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met: a. radio, televisie, pers; b. jeugdvorming en volksontwikkeling; c. lichamelijke opvoeding en sport; d. monumentenzorg (inclusief oudheidkunde, bodemonderzoek, museum- en archiefwezen) en e. natuurbescherming en recreatiegebieden
 • Was vanaf 17 september 1957 tevens belast met het kunstbeleid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/23)

 • lid Raad voor de Territorale Decentralisatie, vanaf 1 april 1965
 • lid College van Curatoren Katholieke Universiteit Nijmegen, omstreeks 1966 tot 1970

afgeleide functies, presidia etc.
lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 6 mei 1968 tot 1 januari 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder culturele zaken (incl. omroepbeleid) van de KVP-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met justitie en politie.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Nam in 1957 het besluit dat de regering radiozendtijd zou vorderen ten behoeve van uitzendingen door politieke partijen (uitgezonderd de CPN).
 • Bereidde onder andere een Sportnota voor en een nieuwe wettelijke regeling voor de omroep

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1959 een wet over onteigening in het belang der natuurbescherming tot stand. Hiermee worden, vooruitlopend op een Natuurbeschermingswet, bepalingen uit een vervallen verordening uit 1942 opnieuw van kracht. (4.543)

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1949 genoemd als minister van Binnenlandse Zaken, als opvolger van Van Maarseveen

uit de privésfeer
 • Zat tijdens de bezetting enige tijd gevangen vanwege illegale activiteiten
 • Was bevriend met Louis Beel
 • Zijn echtgenote werd in 1968 ereburgeres van Roermond

verkiezingen
 • Werd in 1963 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
G. Linssen, "Mr. René Höppener, 1903-1982", in: Jaarboek Spiegel van Roermond 2001, 64

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.