Dr. E.J. Beumer

foto Dr. E.J. Beumer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Juridische en staatsrechtelijke expert van de ARP-Tweede Kamerfractie tussen 1913 en 1933 die zowel voor mee- als tegenstanders als vraagbaak gold. Aanvankelijk leraar en later administratief rechter. Enige jaren de tweede man van de ARP-fractie. Was scherp in het debat en daardoor gevreesd bij politieke tegenstanders. Na de oorlog nog korte tijd Eerste Kamerlid. Uiterst werkzaam, maar hij verloor zich soms in details. Bekend door zijn wat ongelukkige maidenspeech als Kamerlid over 'schending van de Grondwet' door het woord 'Saluut' in de aanhef van wetten.

ARP
in de periode 1913-1946: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Egbertus Johannes

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 21 september 1878

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 5 oktober 1946

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 4 juni 1917 (voor het kiesdistrict Kampen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 juni 1917 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Kampen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 9 mei 1933
 • lid Centrale Raad van Beroep, van 1 juli 1928 tot 1 april 1933
 • ondervoorzitter Centrale Raad van Beroep, van 1 april 1933 tot 1 januari 1940
 • voorzitter Centrale Raad van Beroep, van 1 januari 1940 tot 5 oktober 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 23 juli 1946
 • president Tribunaal, arrondissement Utrecht, van november 1945 tot 5 oktober 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 5 oktober 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/19)

 • voorzitter Voorlopige Natuurbeschermingsraad, 1946
 • lid bestuur Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht, van juli 1946 tot 5 oktober 1946

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsontwerp wijziging Lager-Onderwijswet 1920 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1931 tot 1934
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1932 tot mei 1933

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met onder meer justitie, binnenlands bestuur, pensioenen, volksgezondheid, arbeid en onderwijs. Sprak ook soms over koloniale zaken en landbouw.

opvallend stemgedrag (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam aanvankelijk nogal schoolmeesterachtig over en had erg veel oog voor formaliteiten. Hield zijn maidenspeech op 9 december 1913 over het verschil tussen de bepaling in de Grondwet inzake de aanhef van een wet en de feitelijk bij wetten gebruikte aanhef. In de Grondwet stond dat de aanhef 'Salut' moest zijn en in wetten werd 'Saluut' gebruikt.
 • Tijdens de formatie in de zomer van 1929 trad hij op als waarnemend fractievoorzitter, omdat Heemskerk in het buitenland verbleef en Colijn nog niet formeel tot fractievoorzitter was gekozen
 • Werd in september 1929, 1930, 1931 en 1932 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet. Werd in 1929 in de vierde stemmingsronde gekozen door H.P. Marchant met 58 tegen 24 stemmen te verslaan.

verkiezingen
 • Versloeg in 1913 in het district Kampen na herstemming J.C. de Gast (ul)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • In 1946 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I, 27
 • J.A. de Wilde en C. Smeenk, "Het volk ten baat. De geschiedenis van de Ar Partij", 345
 • Onze Afgevaardigden, 1913

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.