36562 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Afschaffing van de bio-industrie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 mei 2024 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Ouwehand (PvdD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet dieren te wijzigen om te komen tot een dierwaardige veehouderij.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Ouwehand tot wijziging van de Wet dieren in verband met de afschaffing van de bio-industrie

2.

Documenten

(3 stuks)

2 29 mei 2024, geleidende brief, nr. 1     KST365621
Geleidende brief
 
2 29 mei 2024, voorstel van wet, nr. 2     KST365622
Voorstel van wet
 
2 29 mei 2024, memorie van toelichting, nr. 3     KST365623
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.