36488 NL - wetsvoorstel
Wet verhoging minimumloon 2024

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 16 januari 2024 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gennip i.

 

Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2 procent omhoog en wordt daarnaast geïndexeerd. De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt hiervoor gewijzigd. Elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. In het voorjaar van 2024 worden de bedragen bekend gemaakt. Het hogere minimumloon werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(29 stuks)

2 16 januari 2024, koninklijke boodschap, nr. 1     KST364881
Koninklijke boodschap
 
2 16 januari 2024, voorstel van wet, nr. 2     KST364882
Voorstel van wet
 
2 16 januari 2024, memorie van toelichting, nr. 3     KST364883
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en alle documenten in dit dossier.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.