SGP: weg met de wegwerpmaatschappij

Met dank overgenomen van Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) i, gepubliceerd op maandag 27 november 2023.

Op Black Friday publiceerde de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) een indringend rapport over de wegwerpmaatschappij. We consumeren erop los. Veel spullen worden na kortstondig gebruik echter weer afgedankt en belanden op afvalbergen her en der in de wereld. Met bijbehorende negatieve gevolgen voor milieu en grondstoffenvoorraden. De Raad ziet in de politiek een blinde vlek voor de wegwerpmaatschappij. Er is toenemende aandacht voor verduurzaming en circulariteit, maar in het beleid krijgt het tegengaan van de wegwerpmaatschappij nog weinig aandacht. De Raad pleit voor onder meer het sturen op een langere levensduur van producten, hergebruik en hoogwaardige recycling en voor ontmoediging van stuntprijzen.

De SGP herkent de problematiek die de adviesraad aansnijdt. Vroeger kochten mensen kwaliteit en gingen meubels en apparaten vaak lang mee. Tegenwoordig worden veel meer en goedkope producten aangeschaft, met een korte levensduur. Dat moet anders. De SGP gaat graag met het kabinet in debat over de maatregelen die de RLI voorstelt. Zo pleit de SGP voor het goedkoper maken van arbeid en het zwaarder belasten van grondstoffengebruik en voor een btw-vrijstelling voor reparatiediensten.