36459 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven (eerste lezing)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 november 2023 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) i, Drost (CU) i, Pouw-Verweij (BBB) i en Palland-Mulder (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Stoffer, Palland, Drost en Pouw-Verweij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot het opnemen in de Grondwet van een bepaling betreffende het gezins- en familieleven

2.

Documenten

(12 stuks)

2 3 november 2023, geleidende brief, nr. 1     KST364591
Geleidende brief
 
2 3 november 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST364592
Voorstel van wet
 
2 3 november 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST364593
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.