36417 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Mogelijk maken van preïmplantatie genetische test op dragerschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 september 2023 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Paternotte (D66) i en Hermans (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de toepassing van pre-implantatie genetische tests ter voorkoming van dragerschap van een ernstige erfelijke aandoening mogelijk te maken.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Paternotte en Hermans tot wijziging van de Embryowet en de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband met het mogelijk maken van preïmplantatie genetische test op dragerschap

2.

Documenten

(5 stuks)

2 18 september 2023, geleidende brief, nr. 1     KST364171
Geleidende brief
 
2 18 september 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST364172
Voorstel van wet
 
2 18 september 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST364173
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.