Motie Leijten/Marijnissen over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Deze motie i is onder nr. 124 toegevoegd aan dossier 35510 - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag; Motie; Motie van de leden Leijten en Marijnissen over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet
Document­datum 23-05-2023
Publicatie­datum 24-05-2023
Nummer KST35510124
Kenmerk 35510, nr. 124
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

35 510

Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 124

MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN MARIJNISSEN

Voorgesteld 23 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de informatieplicht richting de Tweede Kamer herhaaldelijk ernstig geschonden heeft en daarmee de controlerende taak van het parlement blijft uithollen;

constaterende dat het kabinet voor lief neemt dat veel ouders tot 2027 of langer moeten wachten om hersteld te worden;

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Marijnissen

kst-35510-124 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 35 510, nr. 124


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.