Jaarverslag 2022 Raad van State: de overheid moet keuzes maken

donderdag 20 april 2023, 15:41

DEN HAAG (PDC i) - De overheid staat zichtbaar onder druk. Op veel vlakken is sprake van overbelasting en onderbezetting. De overheid moet keuzes maken en die consequent uitvoeren. Immers, niet alles kan en zeker niet tegelijkertijd. Daarom moet de overheid niet meer beloven dan ze kan waarmaken.

Dit staat in de algemene beschouwing van het jaarverslag van de Raad van State i over 2022. In het jaarverslag over 2022 licht de Raad van State vijf thema’s uit die tekenend zijn voor de complexe opgaven waar de overheid voor staat: leefomgeving, jeugdzorg, asiel, toeslagen en de overbelaste rechtspraak.

De Raad van State geeft de overheid ook vier richtingwijzers voor slagvaardig optreden:

  • Reduceer verwachtingen: prioriteren vraagt moed, van zowel volksvertegenwoordigers als bestuurders;
  • Bewaak de samenhang in beleid, wetgeving en uitvoering;
  • Richt wetgeving zo eenvoudig mogelijk in
  • Stem nationale opgaven en decentrale slagkracht (de uitvoering dus) beter op elkaar af

Bron: Raad van State