BIJ1 stelt Kamervragen over moord op gedetineerde door celgenoot

Met dank overgenomen van BIJ1 (BIJ1) i, Tweede Kamerfractie BIJ1 (BIJ1) i, gepubliceerd op dinsdag 18 april 2023.

De 24-jarige Nigel Hill werd enkele weken geleden om het leven gebracht door zijn celgenoot, die is veroordeeld tot tbs en dwangverpleging wegens de eerdere moord op zijn huisgenoot. Zijn nabestaanden zijn pas twee dagen later op de hoogte gesteld. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, wie wordt er ter verantwoording geroepen, en welke maatregelen worden er getroffen? BIJ1 stelt de volgende vragen aan de Minister voor Rechtsbescherming:

 • 2. 
  Wat is uw reactie op het feit dat Nigel Hill is vermoord door zijn celgenoot, die is veroordeeld tot tbs en dwangverpleging wegens moord op zijn huisgenoot?
 • 3. 
  Had de moordenaar een contra-indicatie voor plaatsing in een meerpersoonscel? Zo ja, waarom is hij alsnog met Nigel Hill in een cel geplaatst? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Op basis van welke indicaties en regels beslissen gevangenisdirecteuren mee over plaatsing in een meerpersoonscel? Hoe worden deze keuzes gemonitord vanuit veiligheids- en welzijnsoverwegingen voor de gedetineerden?
 • 5. 
  Op welke wijze wordt de directeur van de gevangenis te Krimpen aan den IJssel ter verantwoording geroepen voor de keuze om iemand die is veroordeeld tot tbs en dwangverpleging wegens moord op zijn huisgenoot te plaatsen in een meerpersoonscel?
 • 6. 
  Wat is uw visie op de mogelijkheid dat de moord op Nigel Hill indirect het gevolg is van eerder doorgevoerde bezuinigingen in het gevangeniswezen waardoor meerpersoonscellen zijn ingevoerd?
 • 7. 
  Kunt u toelichten waarom de nabestaanden van de Nigel Hill 2 dagen na de moord op de hoogte zijn gesteld, en niet eerder? Wat is het beleid over het informeren van nabestaanden van gedetineerden?
 • 8. 
  Welke maatregelen zijn direct na de moord op Nigel Hill in werking gesteld om andere gedetineerden te beschermen?
 • 9. 
  Welke mogelijkheden hebben gedetineerden die in meerpersoonscellen worden geplaatst als zij zich onveilig voelen in het bijzijn van hun celgenoot? Hebben meldingen hiervan tot gevolg dat celgenoten uit elkaar worden geplaatst?
 • 10. 
  Gaat u onderzoeken of de moord op Nigel Hill voorkomen had kunnen worden? Zo ja, kunt u deze toelichten en wanneer kunt u de Kamer hierover informeren? Zo nee, waarom niet?
 • 11. 
  Welke gevolgen heeft de moord op Nigel Hill voor beleid ten aanzien van de bescherming van gedetineerden en het plaatsen van meerdere gevangenen in één cel? Kunt u deze toelichten?
 • 12. 
  Als uit onderzoek blijkt dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid mede verantwoordelijk is voor de dood van Nigel Hill, welke verantwoording legt het Ministerie dan af aan de nabestaanden? Is hier bestaand beleid op?
 • 13. 
  Welke maatregelen gaat het Ministerie van Justitie ondernemen om ervoor te zorgen dat moord op celgenoten nooit meer gebeurt?